Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Tommy Carlsson

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Docent, Med. Dr., Leg. Barnmorska, Leg. Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska intensivvård
Institution: Hälsovetenskapliga Institutionen
Tel: +46(0)8 - 587 516 21
E-post: tommy.carlsson@rkh.se
ORCID: 0000-0003-4141-8692
Disputationsår: 2017
Avhandling: To Grasp the Unexpected: Information Following a Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Defect in the Fetus
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tommy-Carlsson

Om mig

Jag är barnmorska, intensivvårdssjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Idag är jag docent i omvårdnad och arbetar som högskolelektor vid Röda Korsets Högskola, där jag fördelar min tid mellan forskning och undervisning. Jag är modulansvarig för akutsjukvård i sjuksköterskeutbildningen. Som forskare är jag även anknuten till forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala universitet.

Forskningsprofil

De allra flesta av oss står förr eller senare inför beslut som berör vår hälsa och vårt välbefinnande. I sådana situationer är det av stor betydelse att känna sig informerad nog för att kunna fatta ett beslut som är väl grundat i tillräcklig och korrekt kunskap. Information och hälsa är alltså starkt knutet och sammanvävt. Idag lever vi i ett intensivt flöde av information genom många olika kanaler, där en av de största källorna är Internet. Genom min forskning vill jag förstå vilken information som finns tillgänglig och som personer kommer i kontakt med när de ska fatta hälsorelaterade beslut. Jag vill också undersöka hur de önskar bli informerade och hur informationen kan spridas på ett optimalt sätt, så att alla har möjligheten att fatta informerade beslut. Mitt mål är att göra det lättare för personer att hitta den information de behöver för att känna sig välinformerade och trygga i sina beslut. Jag fokuserar särskilt på information som handlar om reproduktiv hälsa och smittspridning i samhället.

Jag leder forskningsprojekt som undersöker information om exempelvis inducerad abort, långverkande preventivmedel och förebyggande åtgärder för att minska smittspridning av det nya coronaviruset (COVID-19). I min forskning arbetar jag med att under forskningsprocessens olika delar involvera de som forskningsfrågan angår. Det handlar bland annat om att identifiera problem och utveckla hjälpmedel tillsammans med patienter, allmänheten och andra tilltänkta slutanvändare. Detta görs i syfte att identifiera relevanta frågeställningar och utveckla interventioner som är grundade i deras preferenser och anpassade efter deras behov.

Kortfakta

  • Disputerat vid Uppsala universitet
  • Docent vid Röda Korsets Högskola
  • Bedriver forskning där kvalitativ, kvantitativ och mixad metod används
  • Arbetar för patient- och medborgarmedverkan i forskning
  • Författare till ett trettiotal vetenskapliga artiklar publicerade i refereegranskade tidskrifter
  • Undervisningserfarenhet främst inom akutsjukvård, reproduktiv hälsa och forskningsmetodik

Publikationer (exempel)

Stern J, Georgsson S, Carlsson T. Quality of web-based information at the beginning of a global pandemic: a cross-sectional infodemiology study investigating preventive measures and self care methods of the coronavirus disease 2019. BMC Public Health;21(1):1141.

Klarare A, Carlsson T, Mattsson E.  Belonging to a community of care: a qualitative study of mothers’ experiences in online peer support groups for parents having lost a child with congenital heart defects. Death Studies 2020;Online ahead of print.

Carlsson T, Klarare A, Mattsson E. Peer support among parents of children with congenital heart defects: A qualitative analysis of written responses submitted via an online survey. Journal of Advanced Nursing 2020;76(12):3528-3536.

Georgsson S, Carlsson T. Readability of web-based sources about induced abortion: a cross-sectional study. BMC Medical Informatics and Decision Making 2020;20(1):102.

Carlsson T, Ulfsdottir H. Waterbirth in low‐risk pregnancy: An exploration of women’s experiences. Journal of Advanced Nursing 2020;76(5):1221-1231.

Carlsson T, Melander Marttala U, Mattsson E. Being involved in research as a collaborator with experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative study. Research Involvement & Engagement 2020;6:10.

Georgsson S, Carlsson T. Quality of consumer-oriented websites containing information about the second trimester ultrasound examination during pregnancy. BMC Pregnancy & Childbirth 2020;20(1):235.

Eriksson C, Skinstad M, Georgsson S, Carlsson T. Quality of websites about long-acting reversible contraception: a descriptive cross-sectional study. Reproductive Health 2020;16(1):172.

Georgsson S, Krautmeyer S, Sundqvist E, Carlsson T. Abortion-related worries, fears and preparedness: a Swedish web-based exploratory and retrospective qualitative study. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2019;24(5):380-389.

Carlsson T, Kukkola L, Ljungman L, Hovén E, von Essen L. Psychological distress in parents of children treated for cancer: an explorative study. PLoS One 2019;14(6): e0218860.

Georgsson S, Carlsson T. Pain and pain management during induced abortions: a web-based exploratory study of recollections from previous patients. Journal of Advanced Nursing 2019;75(11):3006-3017.

Toft T, Alfonsson S, Hovén E, Carlsson T. Feeling excluded and not having anyone to talk to: qualitative study of interpersonal relationships following a cancer diagnosis in a sibling. European Journal of Oncology Nursing 2019;42:76-81.

Georgsson S, van der Spoel L, Ferm J, Carlsson T. Quality of web pages about second-trimester medical abortion: a cross-sectional study of readability, comprehensiveness and transparency. Journal of Advanced Nursing 2019;75(11):2683-2691.

Carlsson T, Balbas B, Mattsson E. Written narratives from immigrants following a prenatal diagnosis: qualitative exploratory study. 1. 2019;19:154.

Elf K, Carlsson T, Rivas LS, Widnersson E, Nyholm L. Electroencephalographic Patterns During Common Nursing Interventions in Neurointensive Care: A Descriptive Pilot Study. J Neurosci Nurs J Am Assoc Neurosci Nurses. 2019;51(1):10–5.

Carlsson T. Management of physical pain during induced second-trimester medical abortions: a cross-sectional study of methodological quality and recommendations in local clinical practice guidelines at Swedish hospitals. Scand J Caring Sci. 2018;33(1):111-118.

Wallin E, Norlund F, Olsson EMG, Burell G, Held C, Carlsson T. Treatment Activity, User Satisfaction, and Experienced Usability of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults With Depression and Anxiety After a Myocardial Infarction: Mixed-Methods Study. J Med Internet Res. 2018;20(3):e87.

Carlsson T, Mattsson E. Emotional and cognitive experiences during the time of diagnosis and decision-making following a prenatal diagnosis: a qualitative study of males presented with congenital heart defect in the fetus carried by their pregnant partner. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):26.

Carlsson T, Starke V, Mattsson E. The emotional process from diagnosis to birth following a prenatal diagnosis of fetal anomaly: A qualitative study of messages in online discussion boards. Midwifery. 2017;48:53–9.

Carlsson T, Axelsson O. Patient Information Websites About Medically Induced Second-Trimester Abortions: A Descriptive Study of Quality, Suitability, and Issues. J Med Internet Res. 2017;19(1):e8.

Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, Bergman G, Mattsson E. Involvement of persons with lived experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect: an explorative study to gain insights into perspectives on future research. Res Involv Engagem. 2016;2(35).

Carlsson T, Bergman G, Karlsson A-M, Wadensten B, Mattsson E. Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative study of virtual community messages. Midwifery. 2016;41:54–60.

Carlsson T, Landqvist M, Mattsson E. Communication of support and critique in Swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):199.

Carlsson T, Marttala UM, Mattsson E, Ringnér A. Experiences and preferences of care among Swedish immigrants following a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative interview study. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):130.

Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, Bergman G, Axelsson O, Mattsson E. Quality of Patient Information Websites About Congenital Heart Defects: Mixed-Methods Study of Perspectives Among Individuals With Experience of a Prenatal Diagnosis. Interactive Journal of Medical Research 2017;6(2):e15.

Carlsson T, Bergman G, Karlsson AM, Mattsson E. Content and quality of information websites about congenital heart defects following a prenatal diagnosis. Interactive Journal of Medical Research 2015;4(1):66-76.

Carlsson T, Bergman G, Wadensten B, Mattsson E. Experiences of Informational Needs and Received Information Following a Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Defect. Prenatal Diagnosis 2016;36(6):515-22.

Carlsson T, Bergman G, Melander Marttala U, Wadensten B, Mattsson E. Information following a Diagnosis of Congenital Heart Defect: Experiences among Parents to Prenatally Diagnosed Children. PLoS ONE 2015;10(2):e0117995.