Tommy Carlsson

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Docent, Med. Dr., Leg. Barnmorska, Leg. Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska intensivvård
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 - 587 516 21
E-post: tommy.carlsson@rkh.se
ORCID: 0000-0003-4141-8692
Disputationsår: 2017
Avhandling: To Grasp the Unexpected: Information Following a Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Defect in the Fetus
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tommy-Carlsson

Om mig

Jag är barnmorska, intensivvårdssjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap. Idag är jag docent i omvårdnad och arbetar som högskolelektor vid Röda Korsets högskola. Jag är anknuten till forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala universitet.

Forskningsprofil

Att uppnå en högkvalitativ vård som främjar hälsa och minskar lidande är en omfattande utmaning. Genom min forskning vill jag förstå hur vård kan göras mer tillgänglig och anpassad. Detta gör jag genom två perspektiv som genomsyrar min forskning: hälsa och vård för marginaliserade, utsatta eller på annat sätt psykosocialt sårbara individer samt tillgång till och kvalitet på hälsorelaterad information.

I min forskning arbetar jag med att under processens olika delar involvera de som forskningsfrågan angår. För mig handlar det om att bedriva forskning i tillsammans med representanter från målgruppen, så att den är anpassad efter deras perspektiv och behov.

Hälsa och vård för marginaliserade, utsatta eller på annat sätt psykosocialt sårbara individer
Marginaliserade, utsatta eller psykosocialt sårbara individer är i risk för otillräcklig vård som inte fullständigt möter deras behov. En central aspekt är när flera identiteter eller orienteringar sammanvävs och då innebär en risk för ytterligare utsatthet eller utanförskap. Jag leder projektet En tryggare framtid, som genom medborgarmedverkan i forskning undersöker hur vårdutbildning, klinisk vård och forskning kan möta stödbehoven som finns bland migranter som identifierar sig som HBTQ+. I andra delar av min forskning undersöker jag även psykosocial hälsa och stöd för individer i andra sammanhang och situationer där de själva kan uppleva en utsatthet eller sårbarhet.

Tillgång och kvalitet på hälsorelaterad information
De allra flesta av oss står förr eller senare inför särskilda situationer som berör hälsa, välbefinnande och sjukdom. I sådana situationer är det av stor betydelse att känna sig välinformerad nog för att förstå ens situation och kunna fatta ett beslut grundat i tillräcklig och korrekt kunskap. Idag lever vi i ett intensivt flöde av information genom många olika kanaler, där en av de största källorna är Internet. Genom min forskning vill jag förstå vilken information allmänheten kommer i kontakt med när de söker hälsorelaterad kunskap och vilka lärdomar vi kan dra från det. Jag fokuserar särskilt på information som handlar om reproduktiv hälsa och smittspridning. Exempelvis berör min forskning information om inducerad abort, långverkande reversibla preventivmedel och covid-19.

Kortfakta

  • Disputerat vid Uppsala universitet
  • Docent vid Röda Korsets högskola
  • Bedriver forskning där kvalitativ, kvantitativ och mixad metod används
  • Arbetar med patient- och medborgarmedverkan i forskning
  • Författare till ett trettiotal vetenskapliga artiklar publicerade i refereegranskade tidskrifter
  • Undervisningserfarenhet inom forskningsmetodik, akutsjukvård och reproduktiv hälsa

Publikationer

Carlsson T, Mattsson E. Peer Support Experienced by Mothers of Children With Congenital Heart Defects in Sweden. Journal of Family Nursing 2022; in press. Ladda ner hela texten

Stern J, Sterner Molin M, Fernaeus M, Georgsson S, Carlsson T. Contraceptive counseling about adverse reactions of intrauterine contraception: Exploration of narratives found in web-based discussion boards. Midwifery 2022; 104: 103166. Ladda ner hela texten

Stern J, Georgsson S, Carlsson T. Quality of web-based information at the beginning of a global pandemic: a cross-sectional infodemiology study investigating preventive measures and self care methods of the coronavirus disease 2019. BMC Public Health 2021; 21(1): 1141. Ladda ner hela texten

Klarare A, Carlsson T, Mattsson E.  Belonging to a community of care: a qualitative study of mothers’ experiences in online peer support groups for parents having lost a child with congenital heart defects. Death Studies 2020; in press. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Klarare A, Mattsson E. Peer support among parents of children with congenital heart defects: A qualitative analysis of written responses submitted via an online survey. Journal of Advanced Nursing 2020;76(12):3528-3536. Ladda ner hela texten

Georgsson S, Carlsson T. Readability of web-based sources about induced abortion: a cross-sectional study. BMC Medical Informatics and Decision Making 2020;20(1):102. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Ulfsdottir H. Waterbirth in low-risk pregnancy: An exploration of women’s experiences. Journal of Advanced Nursing 2020;76(5):1221-1231. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Melander Marttala U, Mattsson E. Being involved in research as a collaborator with experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative study. Research Involvement & Engagement 2020;6:10. Ladda ner hela texten

Georgsson S, Carlsson T. Quality of consumer-oriented websites containing information about the second trimester ultrasound examination during pregnancy. BMC Pregnancy & Childbirth 2020;20(1):235. Ladda ner hela texten

Eriksson C, Skinstad M, Georgsson S, Carlsson T. Quality of websites about long-acting reversible contraception: a descriptive cross-sectional study. Reproductive Health 2020;16(1):172. Ladda ner hela texten

Georgsson S, Krautmeyer S, Sundqvist E, Carlsson T. Abortion-related worries, fears and preparedness: a Swedish web-based exploratory and retrospective qualitative study. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 2019;24(5):380-389. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Kukkola L, Ljungman L, Hovén E, von Essen L. Psychological distress in parents of children treated for cancer: an explorative study. PLoS One 2019;14(6): e0218860. Ladda ner hela texten

Georgsson S, Carlsson T. Pain and pain management during induced abortions: a web-based exploratory study of recollections from previous patients. Journal of Advanced Nursing 2019;75(11):3006-3017. Ladda ner hela texten

Toft T, Alfonsson S, Hovén E, Carlsson T. Feeling excluded and not having anyone to talk to: qualitative study of interpersonal relationships following a cancer diagnosis in a sibling. European Journal of Oncology Nursing 2019;42:76-81. Ladda ner hela texten

Georgsson S, van der Spoel L, Ferm J, Carlsson T. Quality of web pages about second-trimester medical abortion: a cross-sectional study of readability, comprehensiveness and transparency. Journal of Advanced Nursing 2019;75(11):2683-2691. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Balbas B, Mattsson E. Written narratives from immigrants following a prenatal diagnosis: qualitative exploratory study. 1. 2019;19:154. Ladda ner hela texten

Elf K, Carlsson T, Rivas LS, Widnersson E, Nyholm L. Electroencephalographic Patterns During Common Nursing Interventions in Neurointensive Care: A Descriptive Pilot Study. J Neurosci Nurs J Am Assoc Neurosci Nurses. 2019;51(1):10–5. Ladda ner hela texten

Carlsson T. Management of physical pain during induced second-trimester medical abortions: a cross-sectional study of methodological quality and recommendations in local clinical practice guidelines at Swedish hospitals. Scand J Caring Sci. 2018;33(1):111-118. Ladda ner hela texten

Wallin E, Norlund F, Olsson EMG, Burell G, Held C, Carlsson T. Treatment Activity, User Satisfaction, and Experienced Usability of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Adults With Depression and Anxiety After a Myocardial Infarction: Mixed-Methods Study. J Med Internet Res. 2018;20(3):e87. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Mattsson E. Emotional and cognitive experiences during the time of diagnosis and decision-making following a prenatal diagnosis: a qualitative study of males presented with congenital heart defect in the fetus carried by their pregnant partner. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):26. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Starke V, Mattsson E. The emotional process from diagnosis to birth following a prenatal diagnosis of fetal anomaly: A qualitative study of messages in online discussion boards. Midwifery. 2017;48:53–9. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Axelsson O. Patient Information Websites About Medically Induced Second-Trimester Abortions: A Descriptive Study of Quality, Suitability, and Issues. J Med Internet Res. 2017;19(1):e8. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, Bergman G, Mattsson E. Involvement of persons with lived experience of a prenatal diagnosis of congenital heart defect: an explorative study to gain insights into perspectives on future research. Res Involv Engagem. 2016;2(35). Ladda ner hela texten

Carlsson T, Bergman G, Karlsson A-M, Wadensten B, Mattsson E. Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative study of virtual community messages. Midwifery. 2016;41:54–60. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Landqvist M, Mattsson E. Communication of support and critique in Swedish virtual community threads about prenatal diagnoses of fetal anomalies. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):199. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Marttala UM, Mattsson E, Ringnér A. Experiences and preferences of care among Swedish immigrants following a prenatal diagnosis of congenital heart defect in the fetus: a qualitative interview study. BMC Pregnancy Childbirth. 2016;16(1):130. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, Bergman G, Axelsson O, Mattsson E. Quality of Patient Information Websites About Congenital Heart Defects: Mixed-Methods Study of Perspectives Among Individuals With Experience of a Prenatal Diagnosis. Interactive Journal of Medical Research 2017;6(2):e15. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Bergman G, Karlsson AM, Mattsson E. Content and quality of information websites about congenital heart defects following a prenatal diagnosis. Interactive Journal of Medical Research 2015;4(1):66-76. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Bergman G, Wadensten B, Mattsson E. Experiences of Informational Needs and Received Information Following a Prenatal Diagnosis of Congenital Heart Defect. Prenatal Diagnosis 2016;36(6):515-22. Ladda ner hela texten

Carlsson T, Bergman G, Melander Marttala U, Wadensten B, Mattsson E. Information following a Diagnosis of Congenital Heart Defect: Experiences among Parents to Prenatally Diagnosed Children. PLoS ONE 2015;10(2):e0117995. Ladda ner hela texten