Traumavård för kvinnor som är flyktingar fokus i ny studie

Diskussioner med yrkesverksamma visar att adekvat vård och stöd är nödvändigt, men högre tillgänglighet och anpassningar behövs för att möta kvinnors specifika behov
Diskussioner med yrkesverksamma visar att adekvat vård och stöd är nödvändigt, men högre tillgänglighet och anpassningar behövs för att möta kvinnors specifika behov
Publicerad: 15 mar 2024
Lästid: ca

En vetenskaplig artikel har nyligen publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Public Health.

Studien har utforskat uppfattningar av traumavård för kvinnor som är flyktingar bland yrkesverksamma inom svenska verksamheter. I en kvalitativ studie genomfördes gruppdiskussioner med 32 yrkesverksamma som arbetar vid något av sex center som erbjuder traumavård för flyktingar. Diskussionerna spelades in på ljudfil och analyserades med systematisk textkondensering.

Studien genomfördes inom ramen för projektet Mitt Hjärtas Syster.

- Den här studien har ett stort nyhetsvärde eftersom denna målgrupp upplever många hälsorelaterade konsekvenser i värdlandet. Även om traumavård erbjuds i Sverige så saknades det forskning som utforskar hur den kan utvecklas och anpassas till att möta kvinnors behov. Styrkor med den metod vi använde är att den ger möjlighet att ställa öppna frågor och generera kontextbaserad information som kan vara värdefullt för verksamheter i Sverige. Flera olika yrkeskategorier deltog i diskussionerna, vilket bidrog till ett resultat som är relevant för många olika discipliner, säger Tommy Carlsson som är huvudansvarig forskare för studien och docent vid Röda Korsets Högskola.

Under diskussionerna uppmärksammade deltagarna att kvinnor är i risk att exponeras för könsbaserat våld och övergrepp inom patriarkala strukturer. Våldet ansågs följa kvinnor från ursprungslandet och in i Sverige, och innefattade bland annat sexuellt våld och våld i nära relationer. Ett socialt förtryck mot kvinnor gör det svårt för dem att söka stöd och prioritera deras hälsa. Det beskrevs som utmanande att nå ut med information om tillgänglig behandling. Även om deltagarna lyfte upp många olika risker som kan leda till ohälsa berättade de också om den stora styrka och motståndskraft som finns inom kvinnor.

- De kvinnor som vi träffar i vår behandlingsverksamhet har ofta upprepade erfarenheter av våld och diskriminering, både i hemlandet och efter att de kommit till Sverige. Trots det så uppvisar de stor styrka och motståndskraft, och de kämpar för att må bättre. Det är något som vi vill bli bättre på att tillvarata när vi går in i behandling med de här kvinnorna, säger Linda Jolof, leg. psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) i Malmö.

I diskussionerna lyftes de positiva effekter som traumainformerad kan leda till för kvinnor, men samtidigt identifierades flera områden som kan förbättras i traumavården för att göra den mer tillgänglig och anpassad. Deltagarna efterfrågade mer tillfälle för kompetensutveckling i ämnen relaterade till kvinnors hälsa och förutsättningar, som våld i nära relationer, patriarkala strukturer i samhället, sexuell hälsa och reproduktiv hälsa. En större kunskap om tillgänglig traumavård inom hälso- och sjukvården efterfrågades också, så att kvinnor lättare kan hänvisas till rätt vård. Betydelsen av psykosocialt stöd betonades i diskussionerna, bland annat att erbjuda kuratorstöd och barnomsorg i samband med behandling.

- Vi gör redan mycket bra inom våra behandlingsverksamheter för att bemöta och behandla kvinnor med flyktingbakgrund, men med en bättre förståelse för hur till exempel aktuell våldsutsatthet och tidigare erfarenheter av våld samverkar och påverkar individen kan vi bli bättre på att anpassa den behandling som vi erbjuder idag, säger Patricia Rocca, leg. fysioterapeut på RKC i Malmö.

Studien är publicerad i Scandinavian Journal of Public Health.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

 

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso