Kliniska anteckningar och reflektioner – en utmaning

Tandläkarstudenters kliniska anteckningar och reflektioner en utmaning för grundutbildningen.
Tandläkarstudenters kliniska anteckningar och reflektioner en utmaning för grundutbildningen.
Publicerad: 19 feb 2024
Lästid: ca

Kliniska anteckningar i kliniska journaler är grunden för kliniska resonemang, diagnostik, behandlingsplanering och hantering av patienter samt resultat av behandling. Det är en central och viktig del av vårdpersonalens arbete och ett område där det finns utrymme för förbättring.

Kliniska journaler som en del i utvecklingen av utbildningen

– Vi har studerat tandläkarstudenters arbete med kliniska journaler under sitt sista utbildningsår. Vidare har vi undersökt huruvida resultaten skulle kunna ge insikt för utveckling av hälsorelaterade professionsutbildningar, säger Maria Christidis, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Forskningsresultatet visar på tre huvudsakliga teman:

  • Kunskap om professionsrelaterat innehåll
  • Ofullständig undersökningsmetod
  • Akademiska formaliteter

Det första temat, kunskap om yrkesmässigt innehåll, gällde information i patienthistoria, status, diagnostik och behandlingsplan och en oklarhet i informationen. Här ingick också studenternas användning av professionell terminologi och val av artiklar till stöd för reflektionerna. Det andra temat involverade själva patientintervjun, men också studenternas olika missförstånd av mallen de utgick ifrån från. Det tredje temat som berörde akademiska formaliteter handlade om studenternas förståelse för syftet med referenser och dess funktion, men även ett icke-användande av referenser, användning av irrelevanta referenser, fel i citeringsstilen och en felaktig struktur av texten enligt den satta mallen.

Kontinuerlig träning i kliniskt antecknande och reflektioner 

– Resultatet av studien visar på behovet av kontinuerlig träning i kliniskt antecknande och reflektioner under tandläkarstudenters utbildning. Här är lärares bedömning oerhört viktig för studenternas utveckling av professionellt skriftbruk och omdömesförmåga berättar Maria Christidis. Vidare behöver studenter även påminnas om relationen mellan forskning och profession vilket syns genom de akademiska formaliteterna, säger Maria Christidis.

Mer information

Läs hela artikeln: https://esmed.org/MRA/mra/article/view/4539

Kontakt