Skolan källa till barnens information om covid-19

En ny internationell forskningsstudie visar att de flesta barn får sin information som rör hälsa och covid-19 från sina föräldrar, förutom i Sverige, där skolan är den främsta informationskällan.
En ny internationell forskningsstudie visar att de flesta barn får sin information som rör hälsa och covid-19 från sina föräldrar, förutom i Sverige, där skolan är den främsta informationskällan.
Publicerad: 15 feb 2021
Lästid: ca

För många barn har pandemin inneburit att det har skett stora förändringar i deras liv med social distansering, hemundervisning, minskad kontakt med vänner och övrig familj. Unicef har konstaterat att barn kan ha svårt att förstå vad de ser och hör om pandemin och kan vara särskilt utsatta för ångest, stress och sorg.

Beslut om den egna hälsan

– En persons förmåga att erhålla, bearbeta och använda information för att göra val och beslut om sin hälsa kallas hälsokunskap. Syftet med studien var att undersöka barns hälsokunskap, vilka informationskällor de använder, hur de önskar få information och hur de har förstått covid19-pandemin, berättar Janet Mattson, docent vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien.

”Vuxna säger att det inte är så farligt och att det inte kan döda människor, men jag vet att människor dör varje dag”. Så berättar ett barn i undersökningen som har genomförts i samarbete mellan sex länder: Storbritannien, Australien, Sverige, Brasilien, Spanien och Kanada som alla har upplevt covid-19 på olika vis. Undersökningen genomfördes online genom att barn i åldrarna 7–12 år tillsammans med sin förälder/vårdgivare fick svara på frågor som rörde information om covid-19 och deras förståelse av pandemin.

Filtrerad och anpassad information

– Resultaten visar att föräldrar är den viktigaste informationskällan om pandemin för barn i de flesta länder, förutom i Sverige där skolan har varit den viktigaste informationskällan. I många fall valde föräldrar att skydda, filtrera eller anpassa sitt barns tillgång till information om covid-19, särskilt när det gäller antalet dödsfall i respektive land. Trots detta rapporterade barn i denna studie att de visste att covid-19 var dödligt och att det sprids snabbt, berättar Janet Mattson.

– Resultaten visar att det är viktigt att samhället tillmötesgår barns behov av information och även informerar dem om att vad som pågår så att de får korrekt och begriplig information. Annars riskerar de att skapa sin förståelse baserad på information som florerar på nätet eller har filtrerats av skyddande föräldrar, säger Janet Mattson. Detta är särskilt viktigt under en pandemi då barn har förväntats spela en viktig roll i förebyggandet av smittspridning, t.ex. genom att hålla handhygien och social distansering.

Mer information

Läs studien i sin helhet

Kontakt

Janet Mattson, docent vid Röda Korsets Högskola, tel. 08-587 516 28, e-post: janet.mattsson@rkh.se