Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Sen diagnos av HIV

Merparten av de patienter som testas för HIV får sin diagnos sent visar forskningsstudie
Merparten av de patienter som testas för HIV får sin diagnos sent visar forskningsstudie
Publicerad: 15 nov 2021
Lästid: ca

Trots att testning av HIV-virus är anonymt och kostnadsfritt visar en studie att sextio procent av svenska patienter får sin diagnos sent. Studien beskriver och analyserar de hinder för HIV-testning som patienter med pågående infektion redovisar.

HIV är fortfarande ett folkhälsoproblem i Europa. I Sverige finns cirka 8 000 personer som lever med diagnosen HIV. Av dessa är 98% är på antiviral terapi, varav 95% har så låga virusnivåer att de inte är möjliga att påvisa.

Tidig diagnos är viktigt

Sverige har HIV-vård i världsklass och var det första landet som rapporterade och mötte UNAIDS diagnos- och behandlingsmål. Att diagnostisera HIV så tidigt i infektionsförloppet som möjligt är viktigt, både för att patienten ska erhålla behandling och för att infektionen inte ska spridas vidare.

Trots att testning av HIV-virus är anonymt och kostnadsfritt i Sverige studien att sextio procent av insjuknande patienter har fått sin diagnos sent.

Analysera hinder mot att HIV-testa sig

– Vi har genomfört studien för att kunna identifiera och analysera de hinder som finns mot att testa för HIV, berättar Lisa George-Svahn, klinisk specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård utbildad vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

– Detta kan hjälpa oss att förstå vad som behöver ändras. Att identifiera hinder mot testning kan informera beslutsfattare vad som behöver göras, till exempel att HIV-tester ska kunna erbjudas bredare och att information om risker av överföring och HIV-behandlingens effekter fortfarande behöver spridas både bland personer födda i Sverige och olika invandrargrupper.

Sammanlagt medverkade 285 patienter i denna tvärsnittsstudie varav 67 procent av patienterna har sitt ursprung i Sverige. Femtio procent från Afrika söder om Sahara och 75 procent från östeuropeiska och östasiatiska länder rapporterade hinder.

Rädsla ett skäl som försenar testningen

Skälen som rapporterades som hinder var personliga, religiösa, strukturella och kopplade till sekretess. Även rädslan för att vara positiv påverkar testningen genom att patientenen försenar eller undviker testning helt.

– HIV är idag ett kroniskt, men hanterbart tillstånd och de flesta människor som lever med HIV i miljöer med tillgång till högkvalitativ vård och behandling som i Sverige, lever utan symptom på HIV-infektion och diagnosticeras därför också sent. Det är av stor betydelse att denna information sprids så att förståelsen för vikten av tidig testning ökar, förklarar Gunilla Björling, docent i teknisk vårdvetenskap vid Röda Korsets Högskola.

Mer information

Kontakt

Gunilla Björling
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 73 gunilla.bjorling@rkh.se

Gunilla Björling