Barnmorskors arbetssituation i Somaliregionen i ny avhandling

I en ny avhandling undersöks svåra graviditetsutfall och mödradödlighet i Somaliland av forskaren och barnmorskan Jama Ali Egal med Röda Korsets Högskolas rektor som ordförande i betygsnämnden.
I en ny avhandling undersöks svåra graviditetsutfall och mödradödlighet i Somaliland av forskaren och barnmorskan Jama Ali Egal med Röda Korsets Högskolas rektor som ordförande i betygsnämnden.
Publicerad: 16 jun 2023
Lästid: ca

I en ny avhandling undersöks svåra graviditetsutfall och mödradödlighet i Somaliland av forskaren och barnmorskan Jama Ali Egal. Röda Korsets Högskolas rektor Susanne Georgsson, professor och barnmorska, var ordförande i betygsnämnden när Jama Ali Egal tog sin doktorsexamen, den första som doktorerar i samarbetet mellan Högskolan Dalarna och Hargesia Universitetet i Somaliland – ett samarbete som ska minska mödra- och barnadödligheten i Somaliaregionen.

Stort steg för kvinnors hälsa

– Jama Ali Egals forskning visar att barnmorskor i Somaliland står inför flera utmaningar då det saknas riktlinjer som formaliserar deras funktion och definierar barnmorskornas roll som vårdpersonal, vilket påverkar kvaliteten på vården de kan ge och deras arbetssituation. Den här avhandlingen är ett stort steg för kvinnors hälsa där de är som mest utsatta, säger Susanne Georgsson.

Avhandlingen visar också att barnmorskorna har rapporterat att de kände sig otrygga när de praktiserade sitt yrke på grund av kulturella normer, sedvanor och traditioner samt rättssystemet i Somaliland. Efterfrågan på stöd och utbildning, institutionellt skydd och psykologiskt stöd är stor.

Masterutbildning för barnmorskor i Somaliaregionen

Högskolan Dalarna bedriver sedan 2014 en masterutbildning för barnmorskor i Somaliaregionen i samarbete med Hergeisa Universitet som fram till idag har haft över 1600 barnmorskestudenter.

Vid varje disputation finns en betygsnämnd vars sammansättning regleras i högskoleförordningen. Betygsnämnden vid disputation för doktorsexamen kan bestå av tre eller fem ledamöter och samtliga ledamöter ska sakna anknytning till avhandlingsarbetet. De ska också ha en vetenskaplig kompetens motsvarande docent.

Mer information

Kontakt