Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Barn- och rättighetsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård

Utvärdering av Barn- och rättighetsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård vid Svenska Röda Korset.
Utvärdering av Barn- och rättighetsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård vid Svenska Röda Korset.
Publicerad: 29 jun 2022
Lästid: ca

Avdelning Hälsa och vård vid Svenska Röda Korset bedriver behandling och stödverksamhet för personer som lider av psykisk ohälsa relaterat till svåra upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt.

Under senare år har avdelningen blivit beviljad medel från Socialdepartementet för att möjliggöra en utökning liksom en utveckling av de verksamheter som riktas mot barn och unga. Med utgångspunkt i detta barn- och ungdomsfokuserade arbete, liksom att Barnkonventionen blev del av svensk lag 1 januari 2020, beslutades om att en utvärdering av barnperspektivet liksom barnrättsperspektivet skulle genomföras inom avdelningen.

Genomförandet av utvärderingen gjordes med hjälp av en enkätundersökning som skickades till alla medarbetare. Parallellt genomfördes även intervjuer med ett antal medarbetare som representerade en bredd av de yrkesfunktioner som finns inom avdelningen.

Förståelse och beskrivning av barnperspektiv

Fokus i utvärderingen har legat på medarbetarens förståelse och beskrivning av sitt barnperspektiv liksom hur de anser att barnperspektivet tas hänsyn till och framkommer i verksamheternas dagliga arbete. Likaså involverades Barnkonventionen i utvärderingen, med fokus på hur arbetet genomförs i enlighet med artiklarna 2, 3, 5, 6, 12, 24 och 39.

En tematisk analys användes vilken resulterade i tre teman, där två teman beskriver medarbetarnas uppfattningar om barnperspektivet: Considering the child as an individual vilket visade på barnperspektivet som en möjliggörare för att skapa en inbjudande stämning liksom för att söka barnets perspektiv samt Acknowledging the child’s rights, ett tema som visade att det egna barnperspektivet användes som ett sätt att skydda barnet liksom att skapa förutsättningar för barnet att få komma till tals. Det tredje temat: Ambiguity in implementation beskrev operationaliseringen av barnperspektivet I det dagliga arbetet där både konstruktiva och problematiska faktorer belystes.

Utgångspunkt för fortsatt riktning

Utvärderingens resultat är tänkt att användas som utgångspunkt för avdelningens fortsatta, och riktade, arbete med fokus på barnperspektivet samt barnrättsperspektivet i verksamheterna. Likaså skulle resultatet även kunna användas för att öka medvetenheten om, konkretisera liksom operationalisera barnperspektivet i en organisation där vuxna möter barn. Resultatet kan även ses som en start för fortsatt forskning, kunskapsutveckling liksom diskussioner samt reflektioner gällande barnfokuserade och barnrättsfokuserade arbetssätt.

Utvärderingen har även sammanställts och beskrivits i artikelform av Anna Stålberg och Henrik Eriksson.

Artikeln, med titeln Perceptions and implementation of a child perspective among professionals working with vulnerable children who have experienced war and crises, kommer inom kort att publiceras i Child Care in PracticeBarn.