Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Forskning vid Röda Korsets Högskola

Forskarna vid Röda Korsets Högskola har särskild kompetens inom globala och humanitära hälsofrågor.
Forskarna vid Röda Korsets Högskola har särskild kompetens inom globala och humanitära hälsofrågor.
Publicerad: 02 mar 2021
Lästid: ca

Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.

Samhällsansvar och globalt engagemang

Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang – bland annat genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration liksom ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden.

I en tid när digitalisering, robotik och andra tekniska möjligheter förändrar samspelet mellan människa och teknik, står vården inför omvälvande tekniska utmaningar. Virtuell omvårdnad, yrkesgruppers involvering i innovationsprocesser och implementering av ny teknik i vård- och hälsorelaterade sammanhang är ytterligare forskningsområden som pågår vid högskolan.

Vår målsättning är att:

  • Etablera långsiktigt forskningsprogram med fokus på för högskolan och rödakorsrörelsen centrala frågor
  • Strategiskt satsa på ledande forskare, såväl genom meriteringstjänster som professurer och förtydligande av det akademiska ledarskapet
  • Verka för att erhålla forskningsmedel både genom statsanslag och genom externa anslag medverka till en säker och ändamålsenlig infrastruktur för forskning
  • Verka både för egen forskarutbildning och doktorander inskrivna vid andra lärosäten men anställda vid högskolan
  • Strategiskt satsa på högskolans delaktighet i forskarsamhället, både nationellt och internationellt.

Forskningsstöd och samverkan

Varje år driver dessutom våra forskare samarbetsprojekt och samverkansprocesser. Dessa görs tillsammans med idéburen, humanitär, offentlig sektor samt näringsliv på lokal, regional och global nivå.

Röda Korsets Högskola har ett uttalat samhällsengagemang och vill vara en aktiv del i samhällsutvecklingen. Våra forskare har en särskilt kompetens och lyhördhet samt ett engagemang för att samverka med andra samhällsaktörer som driver utveckling och nyttiggörande av forskningen framåt.

Vill du, din organisation eller ditt företag samverka med oss? Kan vi tillsammans åstadkomma förändring och bidra till kunskapsutveckling som är viktigt för er organisation?

Kontakta gärna oss om du vill veta mer: info@rkh.se

Nyheter