Astrid Janzon symposium 2021

Årets Astrid Janzon symposium äger rum 26 november och arrangeras av Röda Korsets Högskola i samarbete med Linköpings universitet och Jönköping University. Temat för symposiet är ”Etiska frågor i vården”.
Årets Astrid Janzon symposium äger rum 26 november och arrangeras av Röda Korsets Högskola i samarbete med Linköpings universitet och Jönköping University. Temat för symposiet är ”Etiska frågor i vården”.
Publicerad: 19 mar 2021
Lästid: ca

Astrid Janzon var en pionjär som bidrog till att yrket som sjuksköterska gick från att vara ett lågavlönat lärlingsjobb till att handla om välutbildad sjukvårdspersonal. Hon gick bort i februari 2000. Varje år hålls ett Astrid Janzon-symposium med föreläsningar på temat hälsa och hälsovård. 

Årets symposium äger rum på Röda Korsets Högskola och är öppet för alla. Symposiet är kostnadsfritt och alla studenter vid Röda Korsets Högskola bjuds in att delta.

Tid och plats

Astrid Janzon symposium 2021 äger rum på Röda Korsets Högskola i Emmy Rappe-salen, plan 4, fredag 26 november kl. 09.00-16.00.

Etiska frågor i vården

Temat för Astrid Janzon symposiet 2021 är "Etiska frågor i vården". När vårdbehovet är explosionsartat större än vårdresurserna, vilket vi genomlever i den pågående covid-19 pandemin, aktualiseras tidlösa etiska frågeställningar om prioriteringar inom vård och omvårdnad.
Vårdetiska frågor kastar ljus på vårdandets möjligheter, dess utmaningar och gränser. Det övergripande temat för årets symposium är dessa ständigt närvarande etiska frågor i vården.

Program

ModeratorGabriella Ahlström, journalist och författare

Plats: Emmy Rappe-salen, Röda Korsets Högskola, Campus Flemingsberg, plan 4

Program

09.00-09.15    Introduktion

09.20-09.50    ”När kan vården anstå?”, Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Svenska Röda Korset, via länk 

9.50-10.20   Paus

10.20-10.50  “Självbestämmandet – det fundamentala”, Susanne Georgsson, professor och rektor vid Röda Korsets Högskola

10.55-11. 30  ”Samvetets betydelse och etisk mångfald i vården”, Monir Mazaheri, docent vid Röda Korsets Högskola, 

11.30-13.00   Lunch

13.00-14.00   Astrid Janzon talare 2021: Astrid Norberg, professor emerita i omvårdnad, ”Möta etiska utmaningar genom känsla och moraliskt resonemang”

14.00-15.00   Samhällets superhjältar eller tidlös vårdetik? Panelsamtal: Reflektioner kring etik belyst från den praktiska vårdvardagen i ljuset av en pandemi.

  • Eva Barkestad, intensivvårdssjuksköterska på Danderyds sjukhus
  • Lydia Eklund, sjuksköterskestudent på sista terminen på Röda Korsets Högskola. Ordförande i studentkåren RKHSK.
  • Åsa Gisel, högskoleadjunkt på Röda Korsets Högskola, distriktssköterska
  • Cecilia Nordius, student vid specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård på Röda Korsets Högskola
  • Charlotta Tegnestedt, högskoleadjunkt på Röda Korsets Högskola, intensivvårdssjuksköterska
  • Maria Åling, högskoleadjunkt på Röda Korsets Högskola, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård

15.00-15.20    Paus

15.20-15.50   Förra årets stipendiater

  • Charlotta Arwidson vid Röda Korsets Högskola för projektet ” Hälsostöd till asylsökande i Sverige – behov, vårdpraktiker och erfarenheter av stöd i relation till psykisk hälsa och COVID-19 pandemin”
  • Annika Grynne vid Jönköping University för projektet ” Digi-Do – ett informationsverktyg för att involvera och förbereda kvinnor med bröstcancer inför, under och efter strålbehandling”
  • Emma Säfström vid Linköpings universitet för projektet ”Continuity of Care after hospitalization due to cardiac condition”

15.50-15.55   Stipendieutdelning

15.55-16.00   Avslutning

Det bjuds på fika, men lunch intas på egen hand.

Årets Astrid Janzon-talare

Astrid Norberg, leg. sjuksköterska, fil.dr. är Sveriges första professor i omvårdnad. Hon tillträdde sin tjänst med titeln professor vid Umeå universitet 1980 och har sedan dess drivit den akademiska utvecklingen av omvårdnadsämnet med en helt avgörande betydelse, inte bara för Norden utan också för hela världen.

Arrangörer

Astrid Janzon symposium arrangeras av Röda Korsets Högskola i samarbete med Linköpings universitet och Jönköping University.

Anmälan

Anmäl dig senast 19 november kl. 16.00 till evenemanget på plats eller till webbinariet.

Astrid Janzon Stipendium

Astrid Janzonstiftelsen utlyser stipendium som hösten 2021 motsvarar totalt 150.000 sek fördelat på två stipendier à 75 000 sek var.
Kriterium för att kunna söka stipendiet är att vara forskarstuderande med koppling till Röda Korsets Högskola, Linköpings Universitet eller Jönköping University. Vidare skall forskningen bedrivas inom huvudområdet omvårdnad.

Sista ansökningsdatum är 1 oktober 2021.

Mer information

Om Röda Korsets Högskola