Vilken resurs till vården som finns här idag!

Grattis alla nya sjuksköterskor! Avslutningshögtid för Röda Korsets Högskola!
Grattis alla nya sjuksköterskor! Avslutningshögtid för Röda Korsets Högskola!
Publicerad: 06 maj 2022
Lästid: ca

Så inledde rektor Susanne Georgsson sitt tal till de nyutexaminerade sjuksköterskorna som hade samlats till avslutningshögtiden i Hedvig Eleonora kyrka för de studenter som påbörjade sina studier vid Röda Korsets Högskola vårterminen 2019! 

Stolta rödakorssjuksköterskor

Marlene Juhl, ledamot i Röda Korsets Högskolas Studentkår, var moderator för högtiden och hälsade alla välkomna:

– Jag är så stolt att vara rödakorssjuksköterskestudent, och jag är så stolt över er som nu är rödakorssjuksköterskor!

– Att vara sjuksköterska är idag väldigt eftertraktat. Intresset har ökat de senaste åren. Att finnas till för medmänniskor, att hjälpa andra gör skillnad.  Rödakorssjuksköterskor ska vara ambassadörer med en unik kompetens, yrkesskicklighet och yrkesstolthet samt förmåga att möta människor som är utsatta, sårbara och med många olika bakgrunder. Att vara Rödakorssjuksköterska är oerhört attraktivt, sa rektor Susanne Georgsson som också talade om tröstens betydelse i omvårdnaden och också nämnde kriget i Ukraina och Röda Korsets viktiga insatser där.

– Tröst är livsviktigt för alla människor genom hela livet. Tröst är inte något som vi planerar att ge till varandra utan det uppkommer i stunden, i ett möte. Vi kan alla ge varandra tröst som ger trygghet i dessa utmanade tider som vi lever i. Vi kan söka och hitta tröst själva men när det är svårt behöver vi andras uppmärksamhet. Det kan vi få hemma, bland familj, hos vänner. I mötet med människor som är drabbade av sjukdom, svårigheter och trauman kommer ni som sjuksköterskor ha en mycket viktig uppgift, att trösta.

Tack för tre fantastiska år

Studentkårens tidigare ordförande Lydia Eklund som höll de nyutexaminerade sjuksköterskornas tal berättade om den första tiden på utbildningen.

– Det var min dröm att bli rödakorssjuksköterska. I början av utbildningen kände jag att det här kommer jag aldrig att lära mig, och nu kan jag det och arbetar med det som då kändes så svårt!

Pandemin har präglat studenternas studietid och det blev kanske inte riktigt som alla hade tänkt sig, men också nya möjligheter öppnades berättade Lydia.

– Vi gjorde något bra under den här tiden, vi har tillsammans varit hoppfulla och firat när det har gått bra! Tack för tre fantastiska år och att vi har fått vara en del av Röda Korsets Högskola, vi kan nu stolt säga att vi är sjuksköterskor, vi är rödakorssjuksköterskor, avslutade Lydia.

Kunskap, praktiska färdigheter och värderingar

– Jag vill börja med att tacka er. Tack för att ni valde sjuksköterskeyrket! Sjuksköterskor är ryggraden i alla sjukvårdssystem. Ni har en kombination av kunskap, praktiska färdigheter och värderingar som gör att ni är särskilt väl lämpade för att möta dagens såväl som framtidens behov. Sjuksköterskor är ofta den första vårdpersonal som människor träffar, och kvaliteten på er initiala bedömningar är avgörande i det fortsatta vårdförloppet, inledde Maria Andersson, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.

Maria Andersson nämnde också kriget i Ukraina och talade om Florence Nightingale som redan för 170 år sedan tog hand om soldater på Krimhalvön.

– I dag befinner sig våra kollegor återigen i frontlinjen i ett krig, på samma plats som Florence Nightingale gjorde sina insatser. Pandemin kan också liknas vid ett krig där sjuksköterskor var ryggraden i försvaret. Vi vet inte hur framtiden ser ut. Vilka påfrestningar som samhället kommer att utsättas för. Men en sak vet vi, sjuksköterskors kombination av kunskap, praktiska färdigheter och värderingar gör oss rustade att möta människors olika behov och vi kommer att finnas där.

Att få göra skillnad för andra människor

– Det är en tid med många globala utmaningar med krig, sjukdom och fattigdom, det är en tid med utmaningar nära oss, med tuffa arbetsvillkor och höga krav i det yrke som vi har valt. Men, det finns inget mer meningsfullt, det finns inget bättre, än att få göra skillnad för andra människor, att kunna bota, lindra och trösta. Det ger mycket glädje och väldigt stort hopp, avslutade rektor Susanne Georgsson.

Lycka till med allt och varmt välkomna tillbaka till Röda Korsets Högskola!

Gruppbild