"Vi är alltid på sidan av humanitet"

"Vi är alltid på sidan av humanitet" förklarade Angelica Widström, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset i den öppna föreläsningen Nobel Calling Stockholm om Nobelpriset och Röda Korset på Röda Korsets Högskola 6 oktober.
"Vi är alltid på sidan av humanitet" förklarade Angelica Widström, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset i den öppna föreläsningen Nobel Calling Stockholm om Nobelpriset och Röda Korset på Röda Korsets Högskola 6 oktober.
Publicerad: 14 okt 2022
Lästid: ca

– Vi är alltid på sidan av humanitet, förklarade Angelica Widström, folkrättsrådgivare vid Svenska Röda Korset i sin presentation vid årets Nobel Calling Stockholm-föreläsning på temat humanitär rätt och krig och fred där hon talade om den humanitära rätten, Röda Korset och skyddet för frihetsberövade personer.

Förhindra och lindra mänskligt lidande

Allt Röda Korset gör syftar till att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem det än drabbar. En annan av Röda Korsets grundprinciper är neutraliteten – för att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i konflikter. Detta arbete har belönats med Nobels fredspris fyra gånger: tre genom organisationen och ett genom dess grundare.

Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola, inledde den öppna föreläsningen med att berätta om högskolans historia och verksamhet. Hon lyfte särskilt att Emmy Rappe, den första föreståndaren för Röda Korsets sjuksköterskeskola, hade utbildats av Florence Nightingale som gjorde stora insatser i kriget på Krimhalvön, samma plats där det idag är krig, och som anses vara den första professionella sjuksköterskan.

– Även idag arbetar Röda Korset med krigsfångar och torterade, både på plats och med dem som drivits på flykt och finns i exil i Sverige. Tortyr är den typ av händelse som i högst utsträckning leder till posttraumatisk stress (PTSD) – ett sjukdomstillstånd som gör att patienten återupplever de värsta upplevelserna som om de händer om och om igen, berättade Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering när hon talade om tortyr och produktion av rädsla.

– Röda Korset är på plats nu i Ukraina och kommer också att vara på plats när kriget är slut för att erbjuda stöd, berättade Anette Carnemalm, verksamhetschef för Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö, i sin presentation om Röda Korsets insatser för psykisk hälsa för tidigare frihetsberövade i Ukraina, som sker i samarbete med Internationella Rödakorskommittén och lokala aktörer.

Röda Korset och Nobelpriset

Röda Korset är fyrfaldig Nobelpristagare: tre genom organisationen och ett genom dess grundare. Röda Korset har tilldelats Nobels fredspris åren 1917, 1944 och 1963 och 1901 genom Röda Korsets grundare Henri Dunant som är den förste mottagaren av Nobels fredspris.

Nobel Calling Stockholm

Röda Korsets Högskola arrangerade evenemanget i samarbete med Nobel Prize Museum inom ramen för Nobel Calling Stockholm, en serie öppna evenemang med vetenskapsanknytning kopplade till den vecka i oktober när årets Nobelpris tillkännages.

Årets evenemang arrangeras av Nobel Prize Museum i samarbete med Stockholms stad, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Röda Korsets Högskola, Tranströmerbiblioteket, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholms stadshus, Stockholms stadsarkiv, Vetenskapsrådet, Riksbanken.