6 oktober - Nobel Calling Stockholm

Öppen föreläsning: Humanitär rätt i krig och fred – Nobel Calling Stockholm 6 oktober 2022 på Röda Korsets Högskola
Öppen föreläsning: Humanitär rätt i krig och fred – Nobel Calling Stockholm 6 oktober 2022 på Röda Korsets Högskola
Publicerad: 01 sep 2022
Lästid: ca

Allt Röda Korset gör syftar till att förhindra och lindra mänskligt lidande var det än uppstår och vem det än drabbar. En annan av Röda Korsets grundprinciper är neutraliteten – för att bevara allas förtroende väljer Röda Korset inte sida i konflikter. Detta arbete har belönats med Nobels fredspris fyra gånger: tre genom organisationen och ett genom dess grundare.

Röda Korsets humanitära arbete

I årets Nobel Calling-föreläsning lyfter vi Röda Korsets humanitära arbete, både i krigstider och fredstider, med fokus på behandlingen av krigsfångar. Frågan har uppmärksammats av många på grund av kriget i Ukraina, men är alltid aktuell för Röda Korset. Under föreläsningen fokuserar vi på:

  • Vad är krigets lagar, det som också kallas den internationella humanitära rätten?
  • Hur påverkar tiden som krigsfånge de som har överlevt och hur går det att leva vidare?
  • Hur arbetar Svenska Röda Korset idag med insatser i Ukraina?

Program

15.00 Välkommen. Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets Högskola

15.15 Den humanitära rätten, Röda Korset och skyddet för frihetsberövade personer. Angelica Widström, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset

15.45 Produktion av rädsla: Tortyr och dess hälsoeffekter. Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

16.15 Röda Korsets arbete idag: Insatser för psykisk hälsa för tidigare frihetsberövade i Ukraina. Anette Carnemalm, verksamhetschef för Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö

16.45 Frågor och diskussion

17.00 Mingel

Moderator: Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering

Plats och tid

Tid: Torsdag 6 oktober, kl. 15.00-17.00

Plats: Emmy Rappe-salen, Röda Korsets Högskola, Campus Flemingsberg, Huddinge

Arrangör: Röda Korsets Högskola arrangerar evenemanget i samarbete med Nobel Prize Museum inom ramen för Nobel Calling Stockholm. 

Om Nobel Calling Stockholm

Röda Korsets Högskola arrangerar evenemanget i samarbete med Nobel Prize Museum inom ramen för Nobel Calling Stockholm.

Nobel Calling Stockholm är en serie öppna evenemang med vetenskapsanknytning kopplade till den vecka i oktober när årets Nobelpris tillkännages.

Årets evenemang arrangeras av Nobel Prize Museum i samarbete med Stockholms stad, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet, Röda Korsets Högskola, Tranströmerbiblioteket, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholms stadshus, Stockholms stadsarkiv, Vetenskapsrådet, Riksbanken.

Röda Korset och Nobelpriset

Röda Korset är fyrfaldig Nobelpristagare: tre genom organisationen och ett genom dess grundare. Röda Korset har tilldelats Nobels fredspris åren 1917, 1944 och 1963 och 1901 genom Röda Korsets grundare Henri Dunant som är den förste mottagaren av Nobels fredspris.

Nobels fredspris 1901

När Nobels fredspris delades ut för allra första gången gick det till Rödakorsrörelsens grundare, Henry Dunant.

Motivering: The Nobel Peace Prize 1901 was divided equally between Jean Henry Dunant "for his humanitarian efforts to help wounded soldiers and create international understanding" and Frédéric Passy "for his lifelong work for international peace conferences, diplomacy and arbitration."

Nobels fredspris 1917

Internationella rödakorskommittén (ICRC) fick fredspriset 1917 för sitt humanitära arbete under första världskriget. Särskilt uppmärksammandes organisationens arbete med nödhjälp till krigsfångar och att ICRC gjort det möjligt för krigsfångar att kommunicera med sina familjemedlemmar.

Motivering: The Nobel Peace Prize 1917 was awarded to Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross) "for the efforts to take care of wounded soldiers and prisoners of war and their families."

Nobels fredspris 1944

Efter krigsslutet fick Internationella rödakorskommittén (ICRC) 1944 års fredspris med motiveringen att organisationen ”…under kriget hållit den fundamentala idén om solidaritet mellan människor levande…”

Motivering: The Nobel Peace Prize 1944 was awarded to Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross) "for the great work it has performed during the war on behalf of humanity."

Nobels fredspris 1963

Detta år fick Internationella rödakorskommittén (ICRC) och den Internationella Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) gemensamt ta emot Nobels fredspris. Motiveringen lyfte fram det viktiga arbetet de båda organisationerna gör i fred- och krigstid.

Motivering: The Nobel Peace Prize 1963 was awarded jointly to Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross) and Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge (League of Red Cross Societies) "for promoting the principles of the Geneva Convention and cooperation with the UN."

Nobel-1920x1080.jpg