Röda Korsets viktiga insatser i kriget i Ukraina

I den humanitära katastrofen i Ukraina är Röda Korsets insatser av stor betydelse och räddar liv. Så här kan du hjälpa.
I den humanitära katastrofen i Ukraina är Röda Korsets insatser av stor betydelse och räddar liv. Så här kan du hjälpa.
Publicerad: 09 mar 2022
Lästid: ca

Det förödande kriget i Ukraina lämnar ingen oberörd och skapar oro och förskräckelse i hela världen. I denna humanitära katastrof är Röda Korsets insatser av stor betydelse och räddar liv.

– Röda Korsets Högskola stödjer de yttranden om solidaritet med Ukraina som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och European University Association (EUA) har formulerat. Vi vill också uttala vårt stöd till alla lärosäten, sjukvården och Röda Korset i Ukraina och i Sverige och till alla de människor som är drabbade av kriget, säger Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets Högskola.

Röda Korsets Högskola har inga samarbeten eller utbyten med Ukraina eller Ryssland i dagsläget, inte heller några studenter eller medarbetare som är på plats i regionen.

Röda Korsets arbete i Ukraina

Röda Korset är världens främsta kris- och katastroforganisation och gör en oerhörd insats i Ukraina och regionen med målet att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Engagemanget från människor som vill hjälpa alla de som drabbats av konflikten i Ukraina har varit stort. Så här skriver Svenska Röda Korset om den hjälp som behövs och hur den når fram:

”Pengarna vi samlar in till människor som drabbas i Ukraina kommer att göra stor nytta under lång tid framöver. Att skänka varor som kläder, mat och hushållsartiklar kan däremot hindra att annan nödhjälp når fram. Det bästa sättet att hjälpa till är i nuläget att skänka pengar till etablerade hjälporganisationer. Pengar är betydligt lättare att flytta över nationsgränser och gör det möjligt att köpa mat, föremål och förnödenheter lokalt, men kan också ges ut som kontantbidrag, så att de behövande själva kan köpa det som behövs mest.”

─ Det är pengar som kommer till stor nytta. Hjälpbehoven bland krigets offer ökar timme för timme. För många människor är situationen desperat. En snabb hjälpinsats behövs för att rädda liv. Röda Korsets unika mandat i Genèvekonventionerna, krigets lagar, ger oss möjlighet att vara på plats i konfliktområden för att förhindra och lindra lidande, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset i Svenska Röda Korsets pressmeddelande.

Stöd i orostider

Om du som student är orolig och känner att du önskar tala med någon kan du kontakta din lärare eller Studenthälsan.

Röda Korset erbjuder också stöd till de som känner oro och stress över läget i världen och om hur du kan hantera den.

Medarbetare kan i första hand tala med närmaste chef om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och din psykiska hälsa. Företagshälsovården erbjuder också professionellt stöd till medarbetare vid Röda Korsets Högskola som upplever oro eller stress.