Boken "På egna ben" om yrket som sjuksköterska

Alumnen och sjuksköterskan Josefin Wiking berättar här om boken "På egna ben" som hon har skrivit om yrket som sjuksköterska efter sina studier vid Röda Korsets Högskola.
Alumnen och sjuksköterskan Josefin Wiking berättar här om boken "På egna ben" som hon har skrivit om yrket som sjuksköterska efter sina studier vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 27 apr 2022
Lästid: ca

Berätta lite om boken ”På egna ben” som du har skrivit!

Boken skildrar den nyexade sjuksköterskan Sofia och hennes möte med yrkeslivet. Allvar och humor varvas när Sofias möten med patienter, närstående och kollegor beskrivs. Boken utspelar sig under två veckor i Sofias liv varav den mesta tiden spenderas på vårdavdelningen där hon jobbar. Anledningen till att jag började skriva boken var att jag insåg när jag hade arbetat ett tag inom akutsjukvården, efter att tidigare ha jobbat som sjuksköterska inom palliativ vård, hur krävande det var på många fler plan att jobba på ett stort sjukhus med stora flöden av patienter, korta vårdtider och så många fler olika kollegor från olika yrkesgrupper. Jag började reflektera över hur mycket som ofta händer under ett enda arbetspass och såg hur tufft det var för många nyexade sjuksköterskor. Framför allt insåg jag att människor utanför sjukvården, men också andra yrkesgrupper inom sjukvården, inte hade insyn i vad som du som sjuksköterska behöver ta ansvar för och hur komplext och svårt arbetet som sjuksköterska faktiskt är. Så jag började skriva ner olika situationer som jag eller mina kollegor varit med om och det växte successivt fram en hel bok. Berättelsen i sin helhet är fiktiv men är inspirerad av verkliga händelser och erfarenheter. 

Vad jobbar du med idag?

Jag arbetar idag som sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende. Efter många år inom akutsjukvården är det jätteroligt att få arbeta med äldre i deras hem, jag får användning av så mycket av min sjuksköterskekompetens varje dag. 

Du utbildade dig vid Röda Korsets Högskola och även arbetat på högskolan, vad tycker du är utmärkande för Röda Korsets Högskola?

Det som jag tycker var utmärkande från min tid som student men även som lärare på högskolan var just kopplingen till den globala Röda Kors-rörelsen. Jag läste först vid Uppsala universitet men bytte till RKH efter att ha varit utomlands och jobbat volontärt för Röda Korset i Liberia. Jag kände alltid en stolthet att höra till RKH p.g.a. förankringen till Röda Korset internationellt och nationellt. 

Vad har du för tips till blivande sjuksköterskor?

Välj din första arbetsplats med omsorg, var noga med att få en bra introduktion och be alltid om hjälp/råd när du känner dig osäker. Hämta stöd hos dina sjuksköterskekollegor, de har upplevt mycket av det som du upplever. Kom ihåg att ditt kritiska förhållningssätt och dina frågor kan berika och förbättra vården även fast du inte har någon tidigare erfarenhet som sjuksköterska. Var stolt men ödmjuk! Var snäll mot dig själv, var medveten om att du har ett svårt och komplext jobb. När du står i omklädningsrummet och ska gå hem, påminn dig då om allt bra du har gjort för människor under ditt arbetspass, det är lätt hänt att minnas det som gick mindre bra istället för det som du faktiskt gjorde bra. 

Mer information

Böcker finns att köpa hos studentkåren RKHSK till specialpriset 50 kr, maila rkhsk@rkh.se eller gå förbi kårrummet om du önskar köpa boken.