Besök från samarbetspartners i Tanzania

Sedan 1999 har Röda Korsets Högskola och sjuksköterskeutbildningen vid Faculty of Nursing vid Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi, Tanzania, ett samarbete om med internationellt utbyte för att göra det möjligt för studenter och medarbetare att genomföra studier eller praktik vid varandras institutioner för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Sedan 1999 har Röda Korsets Högskola och sjuksköterskeutbildningen vid Faculty of Nursing vid Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi, Tanzania, ett samarbete om med internationellt utbyte för att göra det möjligt för studenter och medarbetare att genomföra studier eller praktik vid varandras institutioner för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Publicerad: 21 apr 2023
Lästid: ca

Lärare och studenter på besök och utbyte

Dotto Joachim Ngelengi, registrerad sjuksköterska vid Kilimanjaro Christian Medical Centre och Cecilia E. Mushi, registrerad sjuksköterska och barnmorska vid Kilimanjaro Christian Medical University College är på besök vid Röda Korsets Högskola nu i april tillsammans med fyra studenter som gör sin praktik i Sverige.

– Efter ett uppehåll för våra internationella utbyten på grund av pandemin är vi så glada att vi nu kan ta emot våra internationella samarbetspartners och studenter från Tanzania igen! Röda Korsets Högskola har en global profil och vårt fina samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College är en viktig del i vårt internationella arbete, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Samarbete med Tanzania i många år

De tanzaniska studenterna genomför verksamhetsförlagd utbildning vid kliniker i Stockholm och lärarna kommer att besöka sina studenter på praktiken och möta lärarkollegor vid högskolan för att dela erfarenheter om hur sjuksköterskeutbildningen bedrivs i de respektive länderna.

– Röda Korsets Högskola erbjuder en rad olika möjligheter för kortare utbyten inom ramen för sjuksköterskeprogrammet genom utlandsstudier med både teoretiska kurser och VFU. Vi är stolta över vårt långtgående samarbete med partners i Tanzania och glada att vi nu åter kan låta våra studenter komma till Tanzania för utbyte och ta emot både studenter och lärare igen på högskolan, säger Jenny Cadstedt, internationell strateg vid Röda Korsets Högskola.

Mer information