Stepping stone: Peer learning i VFU

Stepping stone-kurser är för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i egen takt.
Stepping stone-kurser är för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors högskolepedagogik i egen takt.

Syfte

Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i verksamhetsintegrerat lärande (VIL), samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier.
Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp).

Upplägg 

Stepping stone-kurser utgör korta utbildningar i tre steg:

  • introduktion till området (kurstillfälle 1)
  • eget arbete
  • skriftlig och muntlig redovisning (kurstillfälle 2)

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. En Stepping stone-kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier.

Alla kursdeltagare examineras vid sista kurstillfället.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i verksamhets integrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!

Förkunskaper

Du behöver först genomföra kursen "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (fd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning) för att få behörighet att gå andra Stepping stones-kurser.

Arbetsformer

Kursen omfattar två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra kurstillfället.

Kursintyg

Ett kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kurstillfällen

  • Fredag 27/10 kl 13.00-16.00 på zoom
  • Fredag 1/12 kl 13.00-16.00 på zoom

Båda tillfällena hålls på Zoom.

Ansökan

OBS! För att ha behörighet till denna Stepping-stone-kurs i Peer learning ska du ha genomfört "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" (fd Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning).

Kontaktpersoner/Kursledare