Tillträdeskrav och dispens

För att bli behörig till högre termin behöver du uppfylla de krav som finns beskrivna i sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan.
För att bli behörig till högre termin behöver du uppfylla de krav som finns beskrivna i sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan.
Publicerad: 11 maj 2022
Lästid: ca

TILLTRÄDESKRAV


För att bli behörig till högre termin behöver du uppfylla de krav som finns beskrivna i sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan och som är följande: 

  • Termin tre: Godkänd termin ett samt minst 15 hp från termin två, inklusive VFU.  
  • Termin fyra: Godkänd termin två samt minst 15 hp från termin tre, inklusive VFU.  
  • Termin fem: Godkänd termin tre samt minst 15 hp från termin fyra, inklusive VFU.  
  • Termin sex: Godkänd termin fyra samt minst 15 hp från termin fem, inklusive VFU.  

Dessutom gäller som särskild behörighet för tillträde till kurs VII: Examensarbete i omvårdnad att PM är godkänt.DISPENS


Om du inte är behörig enligt tillträdeskraven och saknar enstaka moment kan du ansöka om dispens för tillträde till högre termin. Observera att det inte är möjligt att ansöka om dispens för att påbörja termin 5 och 6 om du saknar godkänt betyg i läkemedelsberäkning.

Du kan ansöka om dispens tidigast efter att du fått tillbaka eventuella resultat från omtentamen i augusti. Deadline för ansökan om dispens inför HT23 uppdateras inom kort. 

Blanketten för att ansöka om dispens får du genom att mejla studievägledningen i augusti (efter inrapporterat resultat från nuvarande termin samt efter inrapporterat resultat från eventuella omtentamen).

När blanketten är ifylld skickar du den till studievagledning@rkh.se