Tentamen och examination

Här finns information om tentamen och examination för dig som är student vid Röda Korsets Högskola.
Här finns information om tentamen och examination för dig som är student vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 08 jan 2023
Lästid: ca

Tentamensschema | Anmälan till salstentamen | DigiExam | Riktat pedagogiskt stöd vid tentamen | Regler för salstentamenUtlämning av salstentamen | Omprövning av betyg | Examination – resultat och riktlinjer

Tentamensschema

Tentamensschema för alla salstentamina.

Anmälan till salstentamen

Du måste anmäla dig i Ladok till de salstentor som du vill skriva. Under respektive kurs finns aktuella tentamenstillfällen och datum som gäller för anmälan.

Anmälan öppnar senast tre veckor före tentan och stänger en vecka innan den äger rum. Vid storhelger kan avvikande anmälningstid förekomma. Innan anmälan har öppnat behöver du klicka in dig på fliken "Resultat" för att se alla tentamenstillfällen. När anmälan är öppen kommer du att se det direkt på startsidan.

En anmälan till en tentamen räknas inte som ett förbrukat tentamenstillfälle om du inte är närvarande eller inte öppnar tentamen.

En beskrivning av hur du ska göra för att anmäla dig till tentamen i Ladok finns nedan. Observera att om du inte anmält dig till tentan i tid så kommer du inte att få skriva den.

Om du läste en kurs förra terminen och har en tentamen som du ännu inte är godkänd på så ska du logga in i Ladok. Där ser du vilka omtentamenstillfällen som du kan anmäla dig till under den här terminen. Ifall du inte ser omtentamen för din kurs så beror det på att vi inte har bokat in den ännu.

Om du har en äldre tentamen kvar som du behöver göra om så kanske du inte kan anmäla dig till den i Ladok. Då behöver du höra av dig till oss på utbadm@rkh.se.

Riktat pedagogiskt stöd vid tentamen

Om du enligt överenskommelse med studievägledare har rätt till riktat pedaogigiskt stöd i form av längre skrivtid, dator, mindre sal eller annat stöd måste du meddela oss detta via e-post i samband med anmälan: utbadm@rkh.se. Ange vilken form av stöd du önskar av det du har rätt till.

DigiExam

Vi använder oss av DigiExam för tentamen. Det är ett externt verktyg som är integrerat i Canvas för att underlätta för dig.

Regler för salstentamen

Här finns regler för vad som gäller för dig som gör en salstentamen.

Utlämning av salstentamen i pappersformat

Papperstentamina som du har skrivit går normalt att hämta ut på studentexpeditionen på plan 5 några veckor efter tentamenstillfället. Observera att du måste visa giltig ID-handling för att få hämta ut din tentamen. Tentamina som inte hämtas ut sparas i ett år efter aktuellt tentamensdatum, därefter gallras de bort.

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat. Om du har för avsikt att begära en omprövning av betygsbeslutet bör du inte hämta ut din papperstentamen i original eftersom det kan försvåra eller omöjliggöra en bedömning. Istället ska du begära att få ut en kopia av din tentamen i pappersformat genom att skicka e-post till servicedesk@rkh.se.

Om du vill begära omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av den bifogade blanketten nedan tillsammans med kopian av tentamen. Av blanketten framgår att du noggrant måste motivera din begäran innan du tillsammans med kopian av tentamen skickar den till examinator.

Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut:

  • Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
  • Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng. (Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
  • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
  • Kan du titta på min tentamen igen.

Övriga tentamina lämnas ut enligt den information som du har fått av kursansvarig lärare.

Examination – resultat och riktlinjer

Resultat från examinationer registreras av lärare i Ladok. Lärare har upp till 15 arbetsdagar på sig för bedömning och rapportering av resultat i Ladok. Se även dokumentet Riktlinjer för examination.