Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Tentamen och examination

Du måste anmäla dig till de salstentor som du vill skriva. Du ska anmäla dig i Ladok. Där finns tentamenstillfällen under respektive kurs. Utlämning görs några veckor efter tentamenstillfället.
Du måste anmäla dig till de salstentor som du vill skriva. Du ska anmäla dig i Ladok. Där finns tentamenstillfällen under respektive kurs. Utlämning görs några veckor efter tentamenstillfället.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Anmälan till salstentamenUtlämning av salstentamen| Omprövning av betyg| Examination – resultat och riktlinjer

Anmälan till salstentamen

Anmälan kommer att öppna senast tre veckor innan tentan och stänga en vecka innan. Det står i Ladok vilka datum som gäller för anmälan till respektive tentatillfälle. Innan anmälan har öppnat behöver du klicka in dig på fliken "Resultat" för att se alla tentatillfällen. När anmälan är öppen kommer du att se det direkt på startsidan.

En beskrivning av hur du ska göra för att anmäla dig till tentamen i Ladok nedan. Observera att om du inte anmält dig till tentan i tid så kommer du inte att få skriva den.

Om du läste en kurs förra terminen och har en tenta som du ännu inte är godkänd på så ska du logga in i Ladok. Där ser du vilka tentatillfällen som du kan anmäla dig till under den här terminen.

Om du läser kursen nu så har du en ordinarie salstenta samt en omtenta. Ifall du inte ser omtentan för din kurs så beror det på att vi inte har bokat in den ännu.

Om du enligt överenskommelse med studievägledare har rätt till särskilt stöd i form av längre skrivtid, dator, mindre sal eller annat stöd måste du meddela oss detta via e-post, utbadm@rkh.se, i samband med anmälan. Ange vilken form av stöd du önskar av det du har rätt till.

Om du har en äldre tenta som du behöver göra om så kanske du inte kan anmäla dig till den i Ladok. Då behöver du höra av dig till oss på utbadm@rkh.se.

Utlämning av salstentamen

Salstentor som du har skrivit går normalt att hämta ut på studentexpeditionen på plan 5 några veckor efter tentamenstillfället. Observera att du måste visa giltig ID-handling för att få hämta ut din tentamen. Tentor som inte hämtas ut sparas i 1 år efter aktuell tentamensdatum, därefter gallras de.

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat. Om du har för avsikt att begära en omprövning av betygsbeslutet bör du inte hämta ut din tentamen i original eftersom det kan försvåra eller omöjliggöra en bedömning. Istället ska du begära att få ut en kopia av din tenta genom att skicka e-post till servicedesk@rkh.se.

Om du vill begära omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av den bifogade blanketten nedan tillsammans med tentakopian. Av blanketten framgår att du noggrant måste motivera din begäran innan du tillsammans med kopian av tentan skickar den till examinator.

Följande exempel på motiveringar är INTE giltiga skäl för att begära omprövning av examinationsbeslut:

  • Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.
  • Jag ligger nära gränsen för G eller VG, kan du titta om du kan hitta några fler poäng. (Gränsfallsbedömning är redan gjord innan resultat anslås)
  • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.
  • Kan du titta på min tentamen igen.

Övriga tentamina lämnas ut enligt den information som du har fått av kursansvarig lärare.

Examination – resultat och riktlinjer

Resultat från examinationer registreras av lärare i Ladok. Detta kan ta upp till 15 arbetsdagar. Se även dokumentet Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola på hemsidan.