Studieuppehåll och återupptag

Här finns information om studieuppehåll och återupptagande av studier för studenter vid Röda Korsets Högskola.
Här finns information om studieuppehåll och återupptagande av studier för studenter vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 12 sep 2022
Lästid: ca

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att studenten gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka en senare termin. Studieuppehåll kan beviljas för högst två terminer åt gången. Sammanlagt under sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen kan maximalt två års (fyra terminer) studieuppehåll beviljas. Förändringar kan ha skett inom programmet under studieuppehållet vilket kan påverka studiegången. Det kan då bli aktuellt att gå om vissa kurser. Ansökan om studieuppehåll görs till högskolans studievägledning (Röda Korsets Högskolas antagningsordning, 2022-05-24).

 

Ansökan om studieuppehåll

Ansökan ska inkomma genom att fylla i formuläret ”ansökan om studieuppehåll” digitalt på högskolans hemsida. För planerade studieuppehåll ska ansökan vara inne senast den 15 april inför hösttermin och senast 15 oktober inför vårtermin. Även senare inkommen ansökan om studieuppehåll kan beviljas.

 

Studieuppehåll med platsgaranti

Student som studerar på program, men som på grund av särskilda skäl inte kan bedriva studier, kan beviljas studieuppehåll med platsgaranti. Vid studieuppehåll på grund av särskilda skäl (såsom föräldraledighet, värnpliktstjänstgöring eller sjukdom) beviljas platsgaranti för återupptag av studier efter studieuppehåll. Det krävs bifogat intyg för att beviljas platsgaranti. En ansökan om återupptag av studier måste inkomma enligt anvisningar nedan.

 

Studieuppehåll utan platsgaranti

Student kan även ansöka om studieuppehåll utan särskilda skäl. Studieuppehåll utan platsgaranti kan då beviljas. En ansökan om återupptag av studier måste inkomma enligt anvisningar nedan.

 

Ansökan om förlängning av studieuppehåll

Vid önskemål om förlängning av studieuppehåll ska en ny ansökan om studieuppehåll genom formuläret ”ansökan om studieuppehåll” skickas in digitalt via högskolans hemsida. Ansökan om förlängning ska vara inne senast den 15 april inför hösttermin och senast 15 oktober inför vårtermin.

 

Ansökan om återupptag av studier

Ansökan om återtag av studier behöver alltid göras efter beviljad ansökan om studieuppehåll. Ansökan om återupptag av studier görs digitalt via formuläret Ansökan om återupptag av studier”. Ansökan ska vara inkommen senast den 10 mars inför återupptag på hösttermin och senast 10 september inför återupptag på vårtermin.

 

Regler vid studieuppehåll och återupptag

  • Om ansökan inkommer efter att ansökningstiden har gått ut mister sökanden platsgarantin och kan endast beviljas återupptag av studier i mån av plats.

  • Tillträdeskraven ska vara uppfyllda vid återupptag av studier. Tillträdeskraven finns beskrivna i programmets utbildningsplan och på hemsidan: tillträdeskrav och dispens

  • Student utan platsgaranti som ansökt om återupptag av studier men på grund av platsbrist inte erhåller kursplats, prioriteras för återupptag till nästkommande termin.