Blanketter för studieadministration

Här hittar du blanketter för att ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, återupptag av studier m.m.
Här hittar du blanketter för att ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, återupptag av studier m.m.
Publicerad: 19 jan 2024
Lästid: ca

Här samlas blanketter för att söka studieavbrott, studieuppehåll, tillgodoräknande, begärna om omprövning av betyg, återupptag av dina studier vid Röda Korsets Högskola m.m.

Digitala blanketter

Digitala blanketter går att fylla i via datorn eller en smartphone. Spara ned blanketten innan du fyller i den.

 • Anmälan om studieavbrott
  För dig som vill avsluta dina studier.

 • Ansökan om återupptag (efter studieuppehåll)
  För dig som varit på ett studieuppehåll och ska komma tillbaka för att fortsätta dina studier. Deadline för ansökan om återupptag till HT22 är 10 mars. Deadline för ansökan om återupptag till VT23 är 10 september.   

 • Ansökan om studieuppehåll
  För dig som behöver studieuppehåll p.g.a. sjukdom, föräldraledighet eller annan anledning. 

 • Ansökan om tillträde till högre termin efter spärr inför HT24
  För dig som inte uppfyller tillträdeskraven för uppflyttning till högre termin inför vårterminen 2024, men önskar påbörja högre termin höstterminen 2024. Ansökan om tillträde till högre termin efter tidigare spärr ska vara inkommen senast 15 april inför tillträde till höstterminen 2024. Studieplats tilldelas i mån av plats. Vid sen ansökan kan följderna bli att din ansökan inte hinner behandlas. Formuläret öppnar 1 februari.

 • Ansökan om tillträde till högre termin efter spärr inför VT24
  För dig som inte uppfyller tillträdeskraven för uppflyttning till högre termin inför höstterminen 2023, men önskar påbörja högre termin vårterminen 2024. Ansökan om tillträde till högre termin efter tidigare spärr ska vara inkommen senast 15 oktober inför tillträde till vårterminen 2024. Studieplats tilldelas i mån av plats. Vid sen ansökan kan följderna bli att din ansökan inte hinner behandlas. Formuläret öppnar 1 september.

 • Ansökan om tillgodoräknande
 • Bilaga till ansökan om tillgodoräknande (Termin 1-3)
  För dig dig som ansöker om tillgodoräknande av tidigare studier. Läs mer om hur du ansöker om tillgodoräknande

Övriga Blanketter

Övriga blanketter skriver skriver du ut för att fylla i.