Sökresultat

838 Sökresultat
Rensa

Specialistsjuksköterska infektionssjukvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola. Programmet är unikt i Sverige och ...
Stöd och service

Utbildningsadministration

Utbildningsadministration vid Röda Korsets Högskola hanterar utbildningsadministrativa ärenden som rör högskolans kurser och program.
Stöd och service

Studieverkstan

Det finns bra metoder för att läsa och studera effektivt – att förstå hur man ska läsa, anteckna och minnas på bästa sätt. Här får du stöd och råd.
Stöd och service

IT för studenter

Här listas information om de digitala tjänster och verktyg du behöver som student vid Röda Korsets Högskola.
Mina studier

Blanketter för studieadministration

Här hittar du blanketter för att ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, återupptag av studier m.m.

Stepping stone: Peer learning i VFU

Stepping stone-kurser är för dig som vill läsa en enstaka kurs inom grundläggande högskolepedagogik, eller som vill läsa motsvarande fem veckors ...

Kurs i handledning i VFU inom hälso- och sjukvård

Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupade teoretiska kunskaper om handledningsteorier och metoder för att kunna handleda studenter i VFU.

Examensarbete i omvårdnad

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad.

Vår historia

Röda Korsets Högskola grundades 1867 som den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige med Emmy Rappe som föreståndare.

Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees

Resilience, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) är ett forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för hälsa, ...