Petter Tinghög

Publicerad: 26 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Docent
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 - 587 516 51
E-post: petter.tinghog@rkh.se
ORCID: 0000-0001-6138-6427
Disputationsår: 2009
Avhandling: Migration, stress and mental ill health: Post-migration factors and experiences in the Swedish context (Doctoral dissertation, Linköping University Electronic Press)

Om mig

Jag har disputerat inom det tvärvetenskapliga ämnet ”Tema hälsa och samhälle” vid Linköping universitet och har sedan tidigare en magisterexamen inom ”Internationell Migration och Etniska Relationer” (IMER) från Stockholms universitet. Jag har varit anställd som Lektor eller forskare vid Röda Korsets högskola sedan 2015.

Forskningsprofil

Min forskning har främst behandlat sambandet och olika aspekter relaterade till migration och psykisk hälsa samt socioekonomiska konsekvenser av kronisk sjukdom. Forskningen har huvudsakligen baserats på befolkningsdata från enkäter och register som har analyserats med hjälp av epidemiologiska metoder.

Kortfakta

  • Författare till ett 50-tal vetenskapliga artiklar
  • Anknuten till forskargruppen ”Ojämlikheter i hälsa och minoritetsstress” vid avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet
  • Undervisar inom områdena Vetenskapsteori, Metod och ”Migration och hälsa”
  • Är en tvärvetenskaplig samhällsvetare som huvudsakligen forskar utifrån ett socialepidemiologiskt perspektiv.

Publikationer (exempel)

Garoff, F., Tinghög, P., Suvisaari, J., Lilja, E., & Castaneda, A. E. (2021). Iranian and Iraqi torture survivors in Finland and Sweden: findings from two population-based studies. European journal of public health.

Amin, R., Helgesson, M., Runeson, B., Tinghög, P., Mehlum, L., Qin, P., Holmes, E. A., & Mittendorfer-Rutz, E. (2021). Suicide attempt and suicide in refugees in Sweden–a nationwide population-based cohort study. Psychological medicine, 51(2), 254-263.

Malm, A., Tinghög, P., Narusyte, J., & Saboonchi, F. (2020). The refugee post-migration stress scale (RPMS)–development and validation among refugees from Syria recently resettled in Sweden. Conflict and health, 14(1), 1-12.

Murley, C., Mogard, O., Wiberg, M., Alexanderson, K., Karampampa, K., Friberg, E., & Tinghög, P. (2018). Trajectories of disposable income among people of working ages diagnosed with multiple sclerosis: a nationwide register-based cohort study in Sweden 7 years before to 4 years after diagnosis with a population-based reference group. BMJ open, 8(5), e020392.

Tinghög, P., Malm, A., Arwidson, C., Sigvardsdotter, E., Lundin, A., & Saboonchi, F. (2017). Prevalence of mental ill health, traumas and postmigration stress among refugees from Syria resettled in Sweden after 2011: a population-based survey. BMJ open, 7(12), e018899.