Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Marja Schuster

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Lektor, Docent i omvårdnad, samordnare för pedagogisk utveckling
Institution: Hälsovetenskaplig Institution
Tel: +46 (0)8 587 516 47
E-post: marja.schuster@rkh.se
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1754-4421
Disputationsår: 2006
Avhandling: Profession och existens. En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter: www.daidalos.se  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marja-schuster-schuster-053998107/

Om mig

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1983 i Finland och som sjuksköterska har jag mestadels arbetat inom cancervården med verksamhetsområden hematologi och onkologi. Sedan 1999 har jag varit verksam i högskolesektorn genom olika uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan. Under många år arbetade jag som adjunkt/lektor vid Stockholms universitet (SU). Jag disputerade i pedagogik 2006 vid SU och utnämndes till docent i hälsovetenskap med inriktning mot omvårdnad vid Röda Korsets Högskola (RKH) 2019.  Jag anställdes som lektor vid RKH 2011 och har sedan dess haft olika former av ledningsuppdrag, bland annat som studierektor, avdelningschef och dekan för utbildning. Sedan 2020 har jag ett specifikt uppdrag som samordnare för pedagogisk utveckling vid högskolan.

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan ämnena pedagogik och omvårdnad utifrån fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Jag är intresserad av att förklara och förstå olika typer av existentiella gränssituationer som innebär att livet i någon mening förändras i grunden. Ett annat forskningsområde handlar om identitetsskapande under en utbildning. Jag ingår även i ett forskningsprojekt vid RKH som handlar om migration, etableringsinsatser, hälsa/ohälsa och socialt deltagande bland nyanlända. Styrkeområden inom forskningsmetoder är kvalitativa ansatser med tolkande analyser. Jag har varit handledare för två doktorander i pedagogik vid SU.

Kortfakta

  • Teoretiskt grundad i fenomenologi och hermeneutik
  • Nuvarande forskningsintresse kring nyanlända och deras livssituation
  • Handlett två doktorander till disputation
  • Arbetat med ledningsuppdrag i 9 år

Publikationer

Schuster, M. 2006. Profession och existens. En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter. Göteborg: Daidalos AB. Akademisk avhandling.

Hägg-Martinell, A., Ekstrand, P., Schuster, M., Larsen, J., Eriksson, H. Social participation as reported by civil servants and volunteers working with newly arrived immigrants in Sweden: qualitative data from a Delphi study. Journal of Identity and Migration studies. Accepted.

Mette Bergman; Caroline Graff, Maria Eriksdotter, Marja Schuster, Kerstin Sjögren Fugl-Meyer. Overall and domain-specific life satisfaction when living with familial Alzheimer´s disease risk: A quantitative approach. Nursing & Health Sciences. 2017. DOI: 10.1111/nhs.12365

Jonsson, M., Schuster, M., Protudjer, J LP., Bergström, A., Egmar, A-C., Kull, I. Experiences of Daily Life Amongst Adolescents with Asthma - A Struggle With Ambivalence. Journal of Pediatric Nursing. 35 (2017) 23-29

Bergman, M., Graff, C., Eriksdotter, M., Fugl-Meyer, K., Schuster, M. The Meaning of living close to a person with Alzheimer disease. Medicin, Healthcare and Philosophy. 2016. DOI 10.1007/s11019-016-9696-3

Schuster, M.  Hermeneutics as embodied existence. International Journal of Qualitative Methods. 2013; 12: 195-206

Röing, M., Hirsch, J-M., Holmström, I., Schuster, M. Making New Meanings of Being-In-The-World After Cancer Treatment. Qualitative Health Research. 2009;19:1076-1086