Henrik Eriksson

henrik.eriksson@rkh.se | +46 (0)8 587 516 70

Professor i omvårdnad som undervisar och forskar i ämnet vid högskolan. Genomför huvudsakligen studier av hur människor – till och från under livet – tar hand om, stödjer och hjälper varandra. Se gärna: Vad är omtanke & omvårdnad?

Just nu särskilt i projekten: ”Äldrevårdens heterotopier – åminnelser om åldrandets möjliga och omöjliga andra rum” samt projektet ”Digital omvårdnad – studier i robotik och hälsoteknik”. Besök gärna projektsidan: ”Caring Monsters – The Research Project” som ingår i sistnämnda projektet.

Är redaktör och medförfattare i nio olika böcker, varav den senaste är två kapitel, ett om omvårdnadsämnets framväxt samt ett om genus i samlingsverket: Omvårdnadens Grunder (2019). Handleder för närvarande tre doktorander och har handlett sex doktorander fram till disputation varav tre som huvudhandledare. Deltar i tre forskningsnätverk; Critical Dementia network, Scandinavian Network for Research of Health Care Discourses samt Redcross/Red Cresent Research Network.

Länk till alla publikationer i DiVA

 

English version: 

Professor of nursing involved in teaching and research in the subject. The focus of the research is to provide comprehensive understandings of the ongoing transitions in caring activities and its institutions. What they mean and entails for people in everyday life as well as for different professions. Please read; What is nursing?

Currently the projects “Old Age Caring Institutions: Remembering Heterotopias and Other Spaces” elaborates on intersections of caring and social identity in Swedish Elderly Care through the lens and understanding of placemaking and spaces. The project” Nethno-Nursing: understanding digital care, robotics and technology in Nursing” elaborates on the ongoing paradigm shift from analog to digital care.

Please visit my project Website  ”Caring Monsters – The Research Project” a part of Nethno-Nursing understanding digital care, robotics and technology in Nursing.

To date I have authored or co-authored nine books as well as a wide range of refereed articles. Currently I supervise three doctoral students and I have earlier supervised six Ph.D. students until earning their degree, three of them as main supervisor. Participates in; Critical Dementia network, Scandinavian Network for Research of Health Care Discourses and Redcross/Red Cresent Research Network.

Link to my publications in DiVA data base