En tryggare framtid

Publicerad: 12 aug 2021
Lästid: ca

Organisation inom En tryggare framtid

Forskare

Tommy Carlsson, projektledare, huvudansvarig forskare

Tommy är ledare och huvudansvarig forskare för projektet. Han är legitimerad barnmorska, intensivvårdssjuksköterska och docent vid Röda Korsets Högskola. Tommys forskning handlar bland annat om hur vi kan förbättra hälsan för marginaliserade eller utsatta grupper. Han vill genom sin forskning göra god vård tillgänglig och arbetar för en bred kompetens bland vårdpersonal som möter personer i behov av stöd. Han forskar även om hur information om hälsa och vård kan förbättras samt om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Tel: +46 (0)8 587 516 21
E-post: tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson

Maria Gottvall, forskare

Maria är forskare i projektet. Hon är legitimerad barnmorska, sjuksköterska och lektor vid Röda Korsets Högskola. Marias forskning handlar bland annat om mental hälsa hos personer med flyktingbakgrund samt hur vi kan förbättra hälsan för personer med traumatiska upplevelser från krig och flykt. Maria har även forskning relaterat till andra utsatta gruppers behov av vård och stöd samt inom området sexuell och reproduktiv hälsa.

Tel: +46 (0)8-587 516 57
E-post: maria.gottvall@rkh.se

Maria Gottvall
PhD, lektor

+46(0)8 587 516 57 maria.gottvall@rkh.se

Maria Gottvall

Maria Jirwe, professor

Maria Jirwe är forskare i projektet. Hon är intensivvårdssjuksköterska och professor vid Röda Korsets Högskola. Marias forskning handlar framförallt om kulturell kompetens och kulturella vårdmöten. Maria vill genom sin forskning förbättra vårdpersonalens kulturella kompetens och därigenom möjliggöra för väl fungerande kulturella möten i vården.

Tel: +46 (0)8-587 516 40
E-post: maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe, biträdande professor, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe

Forskningsassistent

Josefine Agius, forskningsassistent

Josefine Agius är forskningsassistent i projektet. Hon har en bakgrund i Freds och-konfliktforskning och innehar en kandidatexamen i Fred och- utvecklingstudier från Uppsala universitet där hon även studerat genusvetenskap, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Hon har tidigare arbetat med kvinnor och HBTQ-personers rättigheter i krig och konfliktdrabbade länder. Josefine har en särskild fokus och intresse för särskilda sårbarheter vid våld i nära relationer och hennes arbete fokuserar därför bland annat på våld i samkönade relationer, beroendeproblematik och flyktingfrågor. Hon jobbar även med våldsutsatta hemlösa kvinnor och föreläser för ungdomar om samtycke och våld i nära relationer, flyktingfrågor och rasism och fördomar.  

E-post: josefine.agius@rkh.se

Josefine Agius
Josefine Agius
Forskningsassistent

josefine.agius@rkh.se

Läs mer

Medarbetare i rådgivande grupp för samverkan i forskning

Calle Brunell, psykolog

Calle Brunell är leg. psykolog och författare. Som kliniker har Calle under många år varit inriktad mot gruppen nyanlända hbtq-migranter och erbjudit både individuella psykoterapier och gruppterapier, utvecklat en manual för peer-to-peer ledda stödsamtal. samt handlett arbetsgrupper som i sitt arbete möter hbtq migranter. Vidare har han arbetat med män med sexologiska svårigheter, med våldsutövare och med komplext traumatiserade barn och ungdomar. Han föreläser ofta om skrivande, manlighet, migration, sexualitet och trauma.

E-post: calle.brunell@rkh.se

Calle Brunell
Calle Brunell
Psykolog, medarbetare i rådgivande grupp för samverkan i forskning

calle.brunell@rkh.se

Calle Brunell

Anna Eldebo, psykolog

Anna Eldebo är leg. psykolog och snart färdig specialist i klinisk psykologi. Anna har arbetat med traumarelaterad problematik i snart 10 år och var med och startade Röda Korsets behandlingscentrum för krigsskadade och torterade i Göteborg 2015. Hon har ett stort intresse för att utveckla och implementera evidensbaserade metoder och arbetssätt i komplexa kliniska fall i allmänhet, och vid trauma och migration i synnerhet. Anna har under de senaste åren utbildat, handlett och deltagit i verksamhetsutvecklande projekt gällande trauma och migration.  

Anna Eldebo
Anna Eldebo
Psykolog, medarbetare i rådgivande grupp för samverkan i forskning

annaeldebo@gmail.com