Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Workshops för litteraturstudie om HBTQ+

Projektet En tryggare framtid har sammanställt forskningsstudier om psykosocial hälsa och livssituation bland migranter som identifierar sig som HBTQ+
Projektet En tryggare framtid har sammanställt forskningsstudier om psykosocial hälsa och livssituation bland migranter som identifierar sig som HBTQ+
Publicerad: 20 jun 2022
Lästid: ca

Projektet En tryggare framtid har under våren genomfört en litteraturstudie där studier som genom intervjuer och gruppdiskussioner utforskat psykosocial hälsa och livssituation bland migranter som identifierar sig som HBTQ+ har analyserats. Kvalitativa studier som utforskat den psykosociala hälsan när de anlänt till värdlandet inkluderades i analysen. Kliniska representanter i den rådgivande gruppen för samverkan inom forskning har tillsammans med forskare analyserat närmare 30 artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

- Det har varit väldigt meningsfullt att ta del av den forskning som gjorts hittills tillsammans i workshops - det känns som ett väldigt viktigt startskott i projektet! Den forskning vi har tagit del av synliggör tydligt de stora påfrestningar som HBTQ+ migranter möter, och ger oss också en aning om vilka områden vården potentiellt skulle kunna stärka för att kunna ge bättre stöd och vård och även bättre ta till vara människor resiliens, säger Anna Eldebo som är legitimerad psykolog och medlem i den rådgivande gruppen för samverkan inom forskning.

Totalt åtta workshops genomfördes under våren och innebar ett tillfälle att sammanväva klinik och forskning i ett givande samarbete. Nu har den sista genomförts för den här studien och arbetet i projektet fortsätter in i nästa fas. Översikten initierades för att bidra med en övergripande kunskapsbild till kliniskt verksamma och även för att identifiera relevanta frågeställningar för framtida forskning. Analysarbetet har genererat viktiga insikter om hur forskningen kan vidareutvecklas för att svara mot de stödbehov som upplevs bland migranterna. Nästa steg är nu att rapportera resultatet.

- Som forskare har det varit väldigt inspirerande och givande att analysera artiklarna och att samarbeta med de kliniska representanterna. Det har innefattat många diskussioner och insikter som är relevanta i en klinisk kontext. Psykologerna har bidragit med väldigt viktiga perspektiv grundat i deras kunskaper och erfarenheter, samtidigt som vi forskare har bidragit med verktyg för ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet har gett oss mer kunskap om relevanta forskningsfrågor, vilket alltså är grundat i resultaten från flera forskningsstudier genomförda i olika länder och sammanhang. Vi hoppas att resultaten från vår översikt kommer vara relevanta för verksamma som möter de här personerna och även andra berörda parter, säger Tommy Carlsson som är docent vid Röda Korsets högskola och projektledare.