Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Psykolog Calle Brunell ny medarbetare

Projektet En tryggare framtid är glada att välkomna psykolog Calle Brunell som ny medarbetare i projektet.
Projektet En tryggare framtid är glada att välkomna psykolog Calle Brunell som ny medarbetare i projektet.
Publicerad: 27 apr 2022
Lästid: ca

Calle Brunell kommer att arbeta inom den rådgivande gruppen i projektet och hoppas tillföra ett kliniskt perspektiv och förståelse för hur vårdprocesser och behandlingar ser ut för HBTQ+ personer med flyktingbakgrund. Just nu arbetar Calle tillsammans med andra i projektet för att sammanställa den forskning som redan finns om personernas psykosociala situation när de anlänt till värdlandet. Calle kommer vara med och genomföra individuella intervjuer med migranter och hålla i gruppdiskussioner mellan vårdpersonal. Han kommer också att bidra i analysen av materialet.

Medlemmar i den rådgivande gruppen kommer även arbeta med oss för att hitta metoder för att på bästa sätt tillfråga personer att delta i våra studier. Dessutom kommer de att identifiera relevanta frågor och ämnen att ta upp i intervjuer samt skriva texter och rapporter till allmänheten och vetenskapssamhället. 

Hej Calle! Vem är du och vilken är din bakgrund? 

Hej! Jag är psykolog och författare med en bakgrund dels inom sexuell och reproduktiv hälsa, dels inom traumafältet. En av mina huvudsakliga patientgrupper har varit HBTQ+ personer med flyktingbakgrund, och jag har arbetat både med grupp- och individuella terapier. Det är en patientgrupp som ofta har ett stort vårdbehov, men som sällan söker sig till-, eller erbjuds adekvat stöd av, vården. De senaste åren har jag därför utformat stödinterventioner som fångar upp och deras egna strategier och resurser för att öka den psykiska hälsan.    

Hur kommer det sig att du vill arbeta i projektet? 

Jag har med åren upplevt en frustration över att forskning, vårdpersonal och samhället i stort inte har uppmärksammat den här gruppen tillräckligt, att deras erfarenheter och historier ofta ignorerats eller minimerats. Jag blir därför väldigt glad att få chansen att vara med i ett projekt som valt att rikta vetenskapens strålkastare mot den här gruppen.  

Vad hoppas du kunna bidra med? 

Jag känner att jag har mycket klinisk kunskap att bidra med kring denna på många sätt komplexa patientgrupp. Jag hoppas också kunna lyfta fram den här gruppens egen kraft och egna strateger för att ta hand om sitt psykiska mående. Många i gruppen bär med sig svåra erfarenheter och lever oskyddade liv. Trots det uppvisar de ofta en imponerande kreativitet och motståndskraft. Jag hoppas helt enkelt kunna bidra med att lyfta fram de resurser som finns i gruppen och som jag tror skulle komma övrig vård till gagn.  

Vilken betydelse tänker du att projektet har för framtiden? 

Den blir den första i sitt slag i Sverige att titta närmare på denna grupp. Jag hoppas att det leder till att man kan öka förståelsen för vilka psykosociala interventioner som gruppen skulle behöva ha tillgång till, och att de strategier och resurser som finns inom gruppen blir kända till en större allmänhet. Att man helt enkelt bygger stabilare broar mellan gruppen och vården. HBTQ+ migranter är en bred grupp, men de har det gemensamt att deras erfarenheter osynliggjorts, jag hoppas att projektet lyckas bryta det mönstret.