Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Psykolog Anna Eldebo ny medarbetare

Projektet En tryggare framtid är glada att välkomna psykolog Anna Eldebo som ny medarbetare i projektet.
Projektet En tryggare framtid är glada att välkomna psykolog Anna Eldebo som ny medarbetare i projektet.
Publicerad: 01 jun 2022
Lästid: ca

Anna kommer att arbeta inom den rådgivande gruppen i projektet och arbetar just nu med andra i projektet för att sammanställa den forskning som redan finns om den psykosociala situation som flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ beskriver när de anlänt till värdlandet. Anna kommer vara delaktig både i datainsamling och analys av forskningsmaterial. Medlemmar i den rådgivande gruppen samarbetar även med oss för att hitta metoder för att på bästa sätt tillfråga personer att delta i våra studier. Dessutom kommer de att identifiera relevanta frågor och ämnen att ta upp i intervjuer samt skriva texter och rapporter till allmänheten och vetenskapssamhället. 

Hej Anna! Vem är du och vilken är din bakgrund? 

Hej! Jag är psykolog och snart färdig specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat med personer som har varit utsatta för traumatiska händelser i snart 10 år och jag var bland annat med och startade upp Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Göteborg år 2015. Jag har främst arbetat med behandling men också med att utreda och dokumentera tortyrskador. I flera års tid har jag också utbildat och handlett inom trauma och migration.   

Hur kommer det sig att du vill arbeta i projektet? 

Jag har stor respekt för de utmaningar som migranter står inför när en söker skydd i ett annat land. Att dessutom bära en historia av att vara förföljd och utsatt pga. sin identitet och sexualitet medför ofta en särskild belastning. I mitt kliniska arbete har det varit en förmån att få lära mig av de erfarenheter som migranter bär med sig och många gånger har jag känt en stark drivkraft till att lyfta fram och ta till vara dessa erfarenheter genom forskning för att kunna främja utveckling av vård, stöd och integration. 
 

Vad hoppas du kunna bidra med? 

Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet av kliniskt arbete med migranter samt min nyfikenhet inför att lära mig av dem vi möter i projektet. Jag brinner för att utveckla och implementera evidensbaserade metoder och arbetssätt i komplexa kliniska fall. Att migrera innebär ofta stora omställningar inom många, om inte alla, områden i livet vilket medför en komplexitet som noga behöver beaktas när vi utformar vård och insatser. För att kunna utveckla våra arbetssätt på bästa sätt tror jag att vi behöver lyssna in migranters egna erfarenheter och synpunkter - den lyhördheten hoppas jag kunna bidra med!  

Vilken betydelse tänker du att projektet har för framtiden? 

Projekt utformas utifrån samskapande mellan representanter med egna erfarenheter, erfarna forskare och oss som fungerar rådgivande utifrån en klinisk kompetens. Jag tror att detta ger möjlighet till meningsfulla utbyten och genererande av ny kunskap. Projektet kommer ge utrymme för såväl HBTQ+ migranter och vårdpersonal som i dagsläget möter målgruppen att komma till tals och bidra med sina erfarenheter, sin kreativitet och sin syn på vad som behöver utvecklas - det tror jag rymmer en enorm potential till att utforma psykosociala interventioner som blir verksamma och meningsfulla.