Större forskningsanslag från Forte till forskning om hälsa bland flyktingar

Forte har beviljat 7,5 miljoner för forskning om kamratstöd mellan flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.
Forte har beviljat 7,5 miljoner för forskning om kamratstöd mellan flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.
Publicerad: 15 feb 2024
Lästid: ca

Forte har tilldelat 7,5 miljoner för ett forskningsprojekt som fokuserar på stöd för flyktingar med normöverskridande sexuella läggningar/orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck (här definierat som HBTQ+). HBTQ+ är en förkortning för homosexuell, bisexuell, transperson, queer och/eller andra normöverskridande sexuella läggningar/orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck.

Projektet är en del av forskningsprogrammet En tryggare framtid.

Stöd som avser förbättra mental hälsa och välbefinnande

Forskningsprojektet fokuserar på en grupp flyktingar som upplever intersektionellt förtryck och ohälsa efter att ha anlänt till Sverige. Det bygger på tidigare internationell forskning samt pågående forskning som forskargruppen genomför. Forskarteamet identifierade ett betydande behov av att utveckla och utvärdera kamratstöd för att möta den ohälsa och de utmaningar som flyktingar upplever. Under 2023 samarbetade forskarna med flyktingar med egen erfarenhet för att planera det projekt som nu har beviljats finansiering. Genom diskussioner i workshops framkom flera samhällsproblem och de potentiella fördelarna med kamratstöd lyftes.

– Vi är mycket glada över att ha fått detta anslag från Forte för att genomföra vår forskning. Genom att involvera flyktingar som partners i forskningsprocessen strävar vi efter att skapa en intervention som motsvarar deras behov och preferenser, säger Maria Gottvall som är barnmorska och forskare.

Workshops genomfördes av forskare och forskningsassistenter med levd erfarenhet av att anlända till Sverige som asylsökande. Träffarna inkluderade olika aktiviteter för att planera framtida forskning. En styrgrupp bestående av flyktingar bildades som deltog i diskussioner om vilka områden som bör prioriteras i forskning inom tillämpad välfärdsforskning. Det är underlaget från dessa träffar som lagt grunden för forskningen som nu beviljats medel.

– Att vara en del av workshops som ledde fram till detta bidrag var en fantastisk upplevelse, då jag fick möjlighet att träffa forskare och likasinnade kamrater. Vi delade alla med oss av våra erfarenheter och perspektiv. Det var underbart att känna att man hörde ihop. Kamratstöd har potential att låta människor träffa vänner på en trygg plats där de känner sig validerade, bekräftade och sedda som den du är, säger en av flyktingarna som deltog i workshops.

Fyra år för att utveckla och utvärdera kamratstöd tillsammans med flyktingar och samhällsaktörer

Projektet kommer att pågå i fyra år och omfatta olika faser från utveckling av interventionen till studier som utvärderar interventionen. Under projektets gång kommer forskare att gå in i ett nära samarbete med flyktingar från målgruppen. Dessa representanter kommer att hjälpa till att utveckla interventionen och säkerställa att den motsvarar behoven inom populationen. Samverkan har etablerats med Centrum för samhällsorientering, för att nå migranter i behov av information och stöd.

– Detta är en fantastisk möjlighet att göra skillnad för flyktingars hälsa och utvärdera en strukturerad modell för kamratstöd som kan vara värdefullt för samhället i stort. Vi ser verkligen fram emot att samarbeta med flyktingar och andra aktörer för att göra detta projekt så framgångsrikt som möjligt. Som team är vi verkligen tacksamma för möjligheten att arbeta med forskning som syftar till att förbättra hälsan för marginaliserade och utsatta grupper i samhället, säger Tommy Carlsson, som är docent och projektledare.

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Maria Gottvall
PhD, lektor

+46(0)8 587 516 57 maria.gottvall@rkh.se

Maria Gottvall