Vilken vård finns för traumatiserade flyktingar?

Det finns effektiva behandlingsmetoder för posttraumatisk stress (PTSD). Trots det finns det tveksamhet kring att erbjuda flyktingar samma traumabehandling som andra patienter får. I en ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering presenteras en litteraturöversikt som undersöker evidensen för behandling för flyktingar som lever i exil.
Det finns effektiva behandlingsmetoder för posttraumatisk stress (PTSD). Trots det finns det tveksamhet kring att erbjuda flyktingar samma traumabehandling som andra patienter får. I en ny rapport från Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering presenteras en litteraturöversikt som undersöker evidensen för behandling för flyktingar som lever i exil.
Publicerad: 25 apr 2023
Lästid: ca

- På Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade möter behandlarna patienter som trots att de ibland kan ha varit länge i Sverige inte fått hjälp med sin PTSD. Vårdpersonal som inte arbetar specialiserat med personer som flytt uttrycker att de är oroliga för att starta upp en behandling om det inte finns ett tydligt forskningsunderlag som visar att insatserna inte riskerar att skada patienten, säger Frida Johansson Metso, samordnare Röda Korsets kompetenscenter.

- Personer som tvingats fly har ofta upplevt fler och mer varierat våld och utsatthet än många andra PTSD-patienter. Dessutom är ett liv i exil, exempelvis i en asylprocess eller med tillfälligt uppehållstillstånd, fullt av stress som kan förvärra hälsan och förmåga att ta till sig behandling. Det är viktigt att planera behandlingsupplägg efter patientens förutsättningar – men om effektiva behandlingsinsatser väljs bort ska det ske på goda grunder, säger Frida Johansson Metso, samordnare Röda Korsets kompetenscenter.

- I den kartläggande litteraturöversikten har jag noterat att flyktingar sällan inkluderas i de behandlingsstudier för PTSD som gjorts, men det har blivit något vanligare de senaste åren. Jag har analyserat fyra metaanalyser, som alla gav stöd för psykologiska interventioner för PTSD, med mest stöd för traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) även för flyktinggruppen, säger Lisa Fredriksson, utbildad psykolog och författare till rapporten som baseras på hennes examensarbete.

- Tyvärr handlar det fortfarande om för få och små studier, av för begränsad kvalitet. För att dra säkra slutsatser krävs mer omfattande studier med aktiva jämförelser och långtidsuppföljning. Framtida studier behöver ta kunskapsluckorna på allvar och adressera tidigare studiers metodologiska svagheter för att kunna utveckla traumabehandlingen för flyktingar, säger Lisa Fredriksson.

- Att leva med PTSD är plågsamt och gör livet i fred och frihet fortsatt svårt. Vi vill bidra med att samla den kunskap som finns för att alla vårdgivare som möter traumatiserade flyktingar ska veta vad de kan göra för dem. Rapporten är också ett bra underlag för vårt kompetenscenter när vi planerar våra framtida behandlingsstudier, säger Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.