Viktigt med akademisk läskunnighet i vårdutbildningar

Viktigt att i vårdutbildningarna också främja akademisk läskunnighet och akademiskt skrivande visar forskningsstudie.
Viktigt att i vårdutbildningarna också främja akademisk läskunnighet och akademiskt skrivande visar forskningsstudie.
Publicerad: 15 dec 2023
Lästid: ca

Allt fler studerar vid högskola och universitet. Med ett större antal studenter ökar också andelen som behöver öka sina kunskaper i att läsa och skriva akademiskt. Akademisk läskunnighet är avgörande för att studenterna ska kunna genomföra sina akademiska studier. En ny studie presenterar metoder och strategier för att främja akademisk läskunnighet i vårdprofessioner.

Antalet studenter ökar världen runt

Världen runt registreras allt fler studenter med många olika bakgrunder till studier inom högre utbildning. Senast 2025 förväntas antalet nya registrerade studenter uppgå till 300 miljoner. Många studenter som kommer in på högre utbildning har relativt liten eller ingen erfarenhet av akademiska studier. Tidigare utbildning säkerställer inte att eleverna är tillräckligt rustade för att möta akademiska krav på läskunnighet. Dessutom kan formella krav skilja sig åt mellan lärosätena.

– Med ett ökat intresse för studier till framtida hälsoyrken ökar också antalet studenter som kommer att vara oförberedda på att möta kraven som ställs inom högre utbildning vad gäller akademiska kunskaper, förmåga att läsa, tolka och kritiskt värdera akademiska texter och kommunicera förståelsen verbalt eller i skrift. Syftet med denna genomgång har varit att beskriva och utforska metoder och strategier för att främja utveckling av akademiska kunskaper inom utbildningar som leder till vårdyrken, säger Birgitta Bisholt, professor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom den systematiska översiktsstudien. 

God utbildning för alla och livslångt lärande

Sammanlagt har över trettio studier granskats och analyserats i ljuset av FN:s hållbarhetsmål ”God utbildning för alla” som fokuserar på kvalitativ utbildning, ökat deltagande i studier och livslångt lärande. Resultaten visar att det finns olika strategier som lärosäten kan använda för att möta behovet av att öka studenternas kunskaper inom akademiskt läsande och skrivande.

– Lärosäten kan integrera lärandeaktiviteter som utvecklar akademiska kunskaper i den vanliga kursplanen. De kan också förändra kursupplägget med nya metoder för undervisning och lärande, eller etablera samarbeten mellan akademiker och biblioteket. Det är också möjligt att lägga till kurser eller ett basår med fokus på utveckling av studieteknik samt akademiska kunskaper, förklarar Birgitta Bisholt.

Större grupp har en lägre akademisk läskunnighet

Antalet studenter som påbörjar studier inom vård och hälsa förväntas fortsätta att öka och utbildningarna behöver hantera situationen att en större grupp har en lägre akademisk läskunnighet.

– Vi uppmuntrar integrering av undervisnings- och lärandeaktiviteter inriktade på parallellt lärande av kursmaterial och utveckling av akademiska kunskaper, bortom studiefärdigheter. Omfamna kunskapsteoretisk komplexitet och mångfald. Strategiskt arbete för att utveckla akademiska kunskaper kan skapa förutsättningar för att förverkliga målet hållbarhetsmålet om ökat deltagande i högre utbildning, säger Birgitta Bisholt.

Studien har genomförts i samarbete mellan forskare vid Röda Korsets Högskola, Marie Cederschiöld högskola och Uppsala universitet.

Mer information

Kontakt