Utmaning att skriva kliniska anteckningar

Utmaning för tandläkarstudenter att skriva kliniska anteckningar som handlar om nytt innehåll visar ny forskningsstudie.
Utmaning för tandläkarstudenter att skriva kliniska anteckningar som handlar om nytt innehåll visar ny forskningsstudie.
Publicerad: 09 feb 2023
Lästid: ca

Inom högre professionsutbildning är akademiskt och professionellt skriftbruk, dvs vad, hur och i vilket syfte studenter läser, skriver och kommunicerar lika betydelsefulla för utbildningen men också för den framtida professionen. I en ny forskningsstudie undersöks tandläkarstudenters kliniska anteckningar och vilka aspekter av dessa anteckningar som inte är tillräckliga eller acceptabla för det professionella sammanhanget.

Fokus på kliniska anteckningar som förs i en professionsutbildning

– När det gäller kliniska anteckningar är forskningen knapphändig och fokuserad på teknik och informatik. Vår forskningsstudie bidrar med att fokusera på de kliniska anteckningar som förs i en professionsutbildning som tandläkarutbildningen, för en större förståelse av fenomenet utifrån ett skriftbruksperspektiv, säger Maria Christidis, lektor vid Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola.

Tandläkarnas kliniska anteckningar utgår ifrån ett lärarkonstruerat protokoll avseende munslemhinnan, tandapparaturen som inkluderar patologi på tandnivå, munhygien och ett validerat internationellt kliniskt undersökningsprotokoll av ansiktsregionen. Dessa anteckningar genomgick en tematisk analys och tre teman kunde identifieras:

  • bekant innehåll
  • bekant innehåll i ny kontext
  • nytt innehåll

Svårt att skriva acceptabla anteckningar som nybörjare till innehållet eller sammanhanget

De flesta studenterna kunde skriva acceptabla kliniska anteckningar när innehållet var bekant, men när det välbekanta innehållet var i ett nytt sammanhang hade studenterna svårt att skriva anteckningar som var tillräckliga. När det gäller beskrivande anteckningar hade studenterna svårigheter med att skriva anteckningar både när det gällde bekant innehåll eller bekant innehåll i ett nytt sammanhang.

– Sammantaget visar resultaten att studenterna har svårt att skriva acceptabla anteckningar när de är nybörjare till innehållet eller sammanhanget. Anteckningarna är antingen är otillräckliga, för korta eller är felaktiga i relation till professionella ändamål. Detta visar att det finns ett behov av att stärka kraven på professionell kvalitet i kliniska anteckningar och att det är viktigt att fokusera på detta redan under den första tiden av tandläkarutbildningen, säger Maria Christidis.

Mer information

Kontakt

Maria Christidis
PhD, lektor, högskolepedagogisk utvecklare

+46 (0)8 587 516 95 maria.christidis@rkh.se

Maria Christidis