Trender inom forskning av literacy inom utbildning i ny studie

En ny studie har genomfört en bibliometrisk analys i forskningsämnet literacy inom utbildning.
En ny studie har genomfört en bibliometrisk analys i forskningsämnet literacy inom utbildning.
Publicerad: 03 maj 2024
Lästid: ca

En ny studie har genomfört en bibliometrisk analys i forskningsämnet literacy inom utbildning. Literacy handlar om språkhandlingar, t ex att läsa, skriva och kommunicera kring text. Detta är vanligt förekommande inom utbildningsområdet. Sammanlagt har 489 artiklar analyserats för att utvärdera forskningstrender genom att använda en innovativ metod som fokuserar på artikeltitel, författarens nyckelord, KeyWords Plus och sammanfattningar i form av abstracts.

– Såvitt vi vet är denna studie den första av sitt slag som handlar om literacy inom utbildning och den kan ge värdefulla insikter för yrkesverksamma och andra intresserade när det gäller vilken författare som är central, vad man ska läsa, samt fokusera på inom området, säger Maria Christidis, lektor vid Röda Korsets Högskola som har genomfört forskningsstudien.

Tydligt trendskifte under de två senaste decennierna

För att utvärdera forskningstrender, fördelningen av nyckelord i artikeltiteln och författares val av nyckelord, analyserades artiklar från Social Sciences Citation Index (SSCI) för studier publicerade mellan 1992–2021.

– Analysen av de 489 artiklar som analyserades visade att ”akademiskt skrivande”, ”högre utbildning”, ”skrivande” och ”bedömning” är de mest använda nyckelorden av författarna. Vi ser ett skifte under de senaste två decennierna där nyckelorden rör sig mer mot ”systemisk funktionell lingvistik”, ”undervisningsstrategier”, ”media literacies”, ”literacies” och ”teoretiska perspektiv” vilket kan vara en indikator på den riktning som forskningen har tagit inom området under denna period, säger Maria Christidis.

Två länder utmärker sig

De flesta artiklar och studier inom området kring professionell literacy är publicerade på engelska och har sitt ursprung i USA och Storbritannien, två länder med en lång tradition av forskning inom professionell utbildning och med engelska som huvudspråk. Ett exempel på detta är att den mest citerade studien publicerades 1998 och skrevs av Lea och Street, båda från Storbritannien.

– Mycket av forskningen inom området literacy sker på en nationell nivå vilket gör att USA och Storbritannien är de två länderna som utmärker sig inom området då de både har en lång tradition av forskning samt att de har engelska som modersmål. Vi hoppas att denna studie kan användas som ett underlag för nya internationella eller multinationella samarbeten, säger Maria Christidis.

Mer information

Kontakt