Skolan och TV informerade barn om covid-19

Skolan och TV informerade barn i Sverige om covid-19-pandemin under den första fasen av utbrottet visar internationell forskningsstudie.
Skolan och TV informerade barn i Sverige om covid-19-pandemin under den första fasen av utbrottet visar internationell forskningsstudie.
Publicerad: 12 nov 2021
Lästid: ca

Hur fick barn i Sverige tillgång till och hur uppfattade de informationen om SARS-CoV2 och covid-19 under den första fasen av utbrottet? En internationell studie visar att de främsta informationskällorna var skolan och TV.

Barn fattar beslut om sin hälsa

Undersökningen visade att barn fick tillgång till information främst från skolan men även från TV. De föredrog information från källor som de uppfattade som pålitliga.

– I en pandemi förväntas alla i ett samhälle agera för att minska smittspridningen. Barn är en grupp som också förväntas fatta beslut som rör deras hälsa och därför är det intressant att förstå hur de har fått informationen som de baserar sina beslut på, säger Janet Mattsson, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna i den internationella studien.

Barns hälsokompetens i relation till covid-19

Studien är en delstudie av en internationell tvärsnittsundersökning som genomfördes online 2020 under de första månaderna av pandemin. Syftet var att undersöka barns hälsokompetens i relation till covid-19.

– Barnen som deltog i studien rapporterade att informationen de fick tillgång till var lätt att förstå och det fick dem att ställa nya frågor. De har berättat att de tycker att de visste mycket om pandemin, både vad gäller den potentiella faran för sig själva och för andra, och hur man agerar för att skydda sig själva och andra. Pandemin uppfattades som ett intrång i deras liv, säger Janet Mattsson.

Analysen baseras på data från öppna frågor, flervalsfrågor, teckningar och statistik. Sammanlagt deltog 50 svenska barn i åldrarna 7–12 år i undersökningen.

– Svenska barn mellan 7 och 12 år var välinformerade om SARS-CoV2 och Covid-19 under den första fasen av pandemin, de kunde förklara hur de skulle agera för att skydda sig själva och andra från att bli infekterade av viruset. Skolan och TV var deras viktigaste informationskällor, säger Janet Mattsson.

Mer information

Kontakt

Janet Mattson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola, tel. 08-587 516 28, e-post: janet.mattsson@rkh.se