Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar

Ny bok om ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar från Maria Christidis, lektor och hälsopedagogisk utvecklare vid Röda Korsets Högskola.
Ny bok om ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar från Maria Christidis, lektor och hälsopedagogisk utvecklare vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 01 sep 2023
Lästid: ca

"Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar" är en ny bok från Maria Christidis, lektor och hälsopedagogisk utvecklare vid Röda Korsets Högskola. Den belyser den ämnesintegrerade undervisningens betydelse och möjligheter för lärande och utveckling inom professionsutbildningar.

Om bokens innehåll

Undervisning är en process som inbegriper lärande och utveckling. Inom professionsutbildningar är undervisning den kontext där akademi möter profession.

Det betyder att studenterna förväntas lära sig ett innehåll för att klara sina studier och ta examen, men också kunna förstå och tillämpa innehållet i relation till sin framtida profession. I det avseendet är undervisningens utformning en aspekt som har stor påverkan på individen.

Ämnesintegrerad undervisning är studentcentrerad i det avseendet att den engagerar studenterna och förutsätter deras deltagande, medan universitets- eller högskolelärarens roll blir att stödja lärandet. Det innebär att individen blir mer delaktig i sitt eget lärande och sin utveckling.

Den här boken belyser den ämnesintegrerade undervisningens betydelse och möjligheter för lärande och utveckling inom professionsutbildningar. Författarna ger exempel på flera typer av ämnesintegrerad undervisning: problembaserat l ärande, team-based learning, casemetodik och projektbaserad undervisning. Modellerna ger en struktur för lärandet och kan användas i olika former av undervisning, såväl fysisk som hybrid och helt digital.

Mer information

Kontakt