Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Låt föräldrarna vara med

– internationell studie visar på vikten av föräldrarnas närvaro vid intensivvård av barn
– internationell studie visar på vikten av föräldrarnas närvaro vid intensivvård av barn
Publicerad: 08 nov 2021
Lästid: ca

När ett barn hamnar på en barnintensivvårdsavdelning bjuds föräldrarna sällan in att närvara vid kritiska situationer. En ny studie visar på de positiva effekterna av föräldrarnas närvaro när deras barn vårdas på intensivvårdsavdelning.

Positiva effekter av föräldrarnas närvaro

När barn läggs in på för vård på en barnintensivvårdsavdelning är föräldrar ofta inte närvarande i kritiska situationer, både på grund av bristande riktlinjer och organisatoriska brister.

– Vår studie syftade till att undersöka vårdpersonals förståelse för att låta föräldrar vara närvarande i kritiska situationer. Trots kunskap om de positiva effekterna av föräldrarnas närvaro avvisar personalen ofta föräldrar på grund av otrygghet och rädsla att något ska gå fel för patienten, förklarar Janet Mattsson, specialistsjuksköterska inom intensivvård, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Riktlinjer för nära relationer saknas internationellt

Internationellt finns det väldigt få riktlinjer för hur nära relationer kan tas om hand på en barnintensivvårdsavdelning. I en internationell studie har forskarna intervjuat vårdpersonal, både läkare och sjuksköterskor. Resultatet visar att vårdpersonalens i huvudsak är positiva till att föräldrarna finns på plats, men att deras närvaro ofta har lägre prioritet än barnets medicinska tillstånd och att vårdpersonalen är orolig för att göra fel. Brist på resurser inom teamet och rädsla för att föräldrar ska bli en störning eller distraktion angavs som de främsta skälen till att inte låta föräldrar vara närvarande.

– Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som har makten att avgöra om föräldrar får närvara i kritiska situationer. Först när en förälder själv kräver att vara med slår det högre än besluten som tas av vårdpersonal. Föräldrar bör dock vara närvarande i kritiska situationer eftersom det minskar stress och osäkerhet och är fördelaktigt för både barn och föräldrar, säger Janet Mattsson.

Mer information

Kontakt

 

Janet Mattsson
Docent, lektor, samordningsansvarig för utbildning på avancerad nivå

+46 (0)8 587 516 28 janet.mattsson@rkh.se

Janet Mattsson
Gunilla Björling
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 73 gunilla.bjorling@rkh.se

Gunilla Björling