Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras

Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras bland annat av ensamkommande och de som bor med andra än familj eller släktingar.
Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras bland annat av ensamkommande och de som bor med andra än familj eller släktingar.
Publicerad: 04 jul 2022
Lästid: ca

Ålder, födelseland, boendesituation och familjens ekonomi spelar roll för nyanlända barns hälsorelaterade livskvalitet i Sverige. Lägre hälsorelaterad livskvalitet rapporteras bland annat av ensamkommande och de som bor med andra än familj eller släktingar.

Resultaten redovisas i en studie som är baserad på en enkätundersökning om nyanlända barns hälsa som Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola genomförde 2018. Enkäten besvarades av 2 559 barn i åldrarna 12–18 år som kommit till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien. Med hälsorelaterad livskvalitet menas de aspekter av livskvaliteten som påverkas av hälsan.

Studien är en del av en större undersökning om nyanlända barns hälsa och levnadsförhållanden som genomförts som ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola.

Mer information