Kvinnors smärta efter barnafödande lyfts i ny avhandling

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning och hur det är att leva med den är ämnet för en ny avhandling.
Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning och hur det är att leva med den är ämnet för en ny avhandling.
Publicerad: 14 dec 2022
Lästid: ca

Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning och hur det är att leva med den är ämnet för en ny avhandling av forskaren Beata Molin som har haft Susanne Georgsson, professor i omvårdnad och rektor vid Röda Korsets Högskola, som huvudhandledare.

Viktigt ämne som det talas för lite om

– Avhandlingen lyfter ett viktigt ämne som det talas för lite om inom vården och i samhället. Kvinnors smärta efter förlossning kan se olika ut och tas inte riktigt på allvar vilket Beata Molin visar. Informationen och stödet som kvinnorna får av sjukvården är otillräckligt och kvinnorna riskerar bestående smärta om de inte får hjälp, säger Susanne Georgsson.

Susanne Georgsson är rektor vid Röda Korsets Högskola sedan 2019 med huvudsakliga forskningsområden inom fosterdiagnostik, om kvinnors upplevelser av sådana undersökningar, samt om information och riskinformation. Hon är också involverad i andra projekt kring kvinnors hälsa, exempelvis om upplevelser av att föda barn i vatten, långvarig smärta efter graviditet och förlossning, webbinformation samt minskade fosterrörelser.

Smärtan påverkar vardagen negativt

– Efter åtta månader hade en av sex kvinnor smärta relaterad till graviditet och förlossning. Var femte kvinna upplevde smärta vid samlag. 80 procent upplevde smärtorna som medelsvåra till svåra, medan 40 procent upplevde smärta varje dag. Smärtan påverkade vardagen negativt i alla aspekter. Trots det fick de flesta ingen information, behandling eller stöd, berättar Beata Molin i en artikel på Sophiahemmet Högskolas hemsida som presenterar avhandlingen.

Mer information

Kontakt