Känsla av kontroll påverkar

Känsla av kontroll påverkar patienter med bukspottkörtelcancer i det postoperativa förloppet, visar studie om smärtlindringsbehandling.
Känsla av kontroll påverkar patienter med bukspottkörtelcancer i det postoperativa förloppet, visar studie om smärtlindringsbehandling.
Publicerad: 24 mar 2023
Lästid: ca

Cancer i bukspottskörteln drabbar runt 1500 individer i Sverige årligen och nästan 90 procent av alla diagnostiserade patienter är 55 år eller äldre. Det är en svår diagnos med låg överlevnad som kräver bukoperationer och patienterna är i stort behov av smärtlindring. En ny studie har studerat hur smärtlindringsbehandling efter operation kan påverka patientens situation och välbefinnande.

Undersökt hur patientens upplevelser av smärtbehandling påverkas

Studien har undersökt hur övergången från epidural till oral smärtbehandling påverkar patientens upplevelser av smärtbehandling efter operationen.

– Vi har genomfört intervjuer med deltagare som har opererats för cancer i bukspottskörteln en till två dagar efter att epiduralbehandlingen hade stängts av. Därefter har vi analyserat svaren för att förstå mer om hur patienterna upplever sin tid efter operation och hur deras upplevelser av smärtlindringsbehandling har varit. Tillgång till smärtlindring är en mänsklig rättighet och trots vetskapen om hur smärta inverkar på patientens livskvalitet är underbehandling av smärta fortfarande ett problem, berättar Maria Jirwe, professor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Kontroll både före och efter operationen

Studien visar att när patienterna upplever att de har kontroll både före och efter operationen, ökar deras känsla av säkerhet och komfort och deras känsla av sårbarhet och obehag minskar.– Deltagarna upplevde en större känsla av säkerhet och komfort efter bukspottkörteloperationen om de bibehöll en känsla av kontroll och när den epidurala smärtbehandlingen gav smärtlindring utan några biverkningar. Övergången från epidural smärtbehandling till oral smärtbehandling med opioidtabletter upplevdes olika av de personer som deltog i studien, från någon som upplevde en nästan obemärkt övergång till någon som upplevde svår smärta, illamående och trötthet. Gemensamt för alla deltagare var att känslan av utsatthet och trygghet bland deltagarna påverkades av omvårdnadsrelationen och miljön på avdelningen där de vårdades, säger Maria Jirwe.

Studien har genomförts av forskare vid Röda Korsets Högskola, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Mer information

Kontakt