Forskning om alkoholberoende tilldelas miljonbelopp

Forskningsprojektet ”Långtidsförloppet vid alkoholberoende – återhämtningsprocessen” tilldelas 1,1 miljoner kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd.
Forskningsprojektet ”Långtidsförloppet vid alkoholberoende – återhämtningsprocessen” tilldelas 1,1 miljoner kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd.
Publicerad: 09 dec 2022
Lästid: ca

Forskningsprojektet ”Långtidsförloppet vid alkoholberoende – återhämtningsprocessen” som syftar till att studera behandlingens roll för förändrade alkoholvanor tilldelas 1,1 miljoner kronor från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Projektet leds av Maria Jirwe, professor vid Röda Korsets Högskola.

Studerar behandlingens roll för förändrade alkoholvanor

– Behandlingsforskningen inom alkoholområdet har, även i ett internationellt perspektiv, nästan uteslutande fokuserat på den mindre gruppen med mycket uttalade alkoholproblem, trots att den stora majoriteten med alkoholberoende har mindre uttalade problem. Inriktningen på behandlingen har även till största del varit begränsad till helnykterhet. Det är glädjande att forskning som syftar till att studera långtidsförloppet för personer med varierande grad av beroende efter genomgången behandling tilldelas forskningsmedel, säger Maria Jirwe, professor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola som leder projektet.

Det övergripande syftet med projektet är att studera långtidsförloppet efter behandling för alkoholberoende, och mer specifikt behandlingens roll för förändrade alkoholvanor. Projektet fokuserar kring följande frågor:

  1. Vårdsökandeprocessen och valet av behandlingsinriktning. Vilka faktorer påverkade beslutet att söka vård med vald inriktning?
  2. Återhämtning från alkoholproblem/beroende. Hur definierar individerna återhämtning? Beskriver individen att hen är i återhämtning? Vilken roll har följande faktorer för återhämtning: alkoholkonsumtion, grad av beroende, funktionsnivå, socialt nätverk och hälsa?
  3. Vilken roll beskriver individerna att behandling haft för förändrade alkoholvanor? Vilka faktorer i behandlingen har faciliterat en förändring? Vilka faktorer i behandlingen har varit hindrande?
  4. Vilken roll har andra faktorer än behandlingen haft för förändrade alkoholvanor? Vilka faktorer har faciliterat en förändring? Vilka faktorer har varit hindrande?

Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning

Forskningsgruppen består också av Sara Wallhed Finn, medicine doktor och legitimerad psykolog vid Karolinska Institutet samt Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm,  Sven Andreasson, professor och överläkare vid Karolinska Institutet samt Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm och Anna-Karin Danielsson, docent vid Karolinska Institutet.

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Tio miljoner kronor lyses ut varje år. Av dessa är två miljoner vikta för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och två miljoner är vikta för juniora forskare.

Mer information

Läs mer om forskningsmedel från Systembolagets Alkoholforskningsråd:

Kontakt