Engagemang och arbetsmoral viktiga faktorer

Engagemang och arbetsmoral viktiga faktorer för att stanna i sjuksköterskeyrket, även under en pandemi, visar studie.
Engagemang och arbetsmoral viktiga faktorer för att stanna i sjuksköterskeyrket, även under en pandemi, visar studie.
Publicerad: 27 okt 2021
Lästid: ca

Vad lockar sjuksköterskor till yrket och vad gör att de stannar kvar? Engagemang och arbetsmoral för uppdraget att vårda sjuka människor i utsatta situationer är starka drivkrafter visar en ny studie som har genomförts med sjuksköterskor i Iran under covid-19-pandemin.

Sjukvårdspersonalen viktig i kris

– Hälso- och sjukvårdens svar på en katastrof som covid-19-pandemin är avhängigt på dess sjukvårdspersonal, hur tillgängliga, skickliga och motiverade de är. Därför är det viktigt att förstå vad som hindrar dem att utöva sitt yrke och orsakerna till att medicinsk personal lämnar eller stannar kvar i yrket, förklarar Monir Mazaheri, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och ansvarig forskare för studien.

Studien har genomförts för att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors avsikter att lämna eller stanna i sitt yrke under de påfrestande omständigheter och den krissituation som har rått under coronaviruspandemin i Iran.

– Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus under covid-19-pandemin och sjuksköterskor som tidigare hade lämnat sitt arbete eller varit frånvarande från jobbet under en tid har intervjuats, säger Monir Mazaheri.

Personliga och organisatoriska orsaker

Analysen visar att tre kategorier har kunnat utrönas som faktorer till att sjuksköterskorna stannar kvar i yrket eller lämnar:

  • engagemang och arbetsmoral, med risktagande som en underkategori
  • Rädsla, med rädsla för infektion i familjen och rädsla för brist på skyddsutrustning som underkategorier
  • Organisatoriska faktorer, med sjukhusets organisatoriska arbetsmiljö och motivationsfaktorer som underkategorier

– Orsakerna till att du slutar att jobba eller fortsätter att arbeta som sjuksköterska under pandemin är både personliga och organisatoriska. Engagemang och arbetsmoral visade sig vara två av huvudfaktorerna till att sjuksköterskorna fortsatte utöva sitt yrke, fortsätter Monir Mazaheri.

– Att förstå sjuksköterskornas uppfattning av situationen och deras perspektiv är nyckeln till att kunna ge lämpligt stöd och behålla dem som arbetskraft. Kollegialt stöd spelar också en viktig roll när det gäller att stödja de som är nya i yrket, särskilt när de möter de utmaningar som en pandemi innebär och detta kan förbättras. Program och strategier måste planeras in för att förbättra motståndskraften bland sjuksköterskor och för att hjälpa dem att hantera sin stress och rädsla, säger Monir Mazaheri.

Publicerad i tidskrift för sjuksköterskor över hela världen

Artikeln har publicerats i International Nursing Review, en nyckelresurs för sjuksköterskor över hela världen. Tidskriften publicerar artiklar som återspeglar ICN:s fem nyckelvärderingar: flexibilitet, inkludering, partnerskap, prestation och visionärt ledarskap. Författare uppmuntras att identifiera lokala frågor som är relevanta för det globala samhället, att beskriva sitt arbete och dokumentera sina egna erfarenheter och forskning.

Mer information

Kontakt

Monir Mazaheri, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola, tel. 08-587 516 52 monir.mazaheri@rkh.se, www.rkh.se/monirmazaheri