Brister i integrationsprogram

Bristande organisation, inflytande och samarbete i integrationsprogram visar studie.
Bristande organisation, inflytande och samarbete i integrationsprogram visar studie.
Publicerad: 05 jul 2022
Lästid: ca

Cirka 80 miljoner människor runt om i världen har tvingats bort från sina hem på grund av konflikter och krig, och nästan 25 miljoner av dem är flyktingar. I Sverige organiseras introduktionen av nyanlända genom programmet ”Etableringsprogram för nyanlända invandrare i Sverige ” (EP).  En ny studie av programmet visar bland annat på bristande organisation, inflytande och samarbete med externa aktörer.

Utmaningar och hinder för integrationsarbetet

Syftet med studien var att undersöka utmaningar och hinder för integrationsarbetet utifrån olika tjänstemäns och frivilligas erfarenheter av att möta nyanlända i de olika skeden i etableringsprocessen.

– Flera hinder för framgångsrik integration av nyanlända identifierades. Organisationsstrukturer kopplade till ledarskap och medarbetarnas bristande inflytande över planering och strukturering av sitt arbete gjorde det svårt för informanterna att nå målet att implementera ett personcentrerat arbetssätt. En stor utmaning var även det växande problemet med EP-systemets bristande kapacitet, med alldeles för få anställda, säger Marja Schuster, docent, Röda Korsets Högskola.

Samarbete med externa intressenter

Utöver de interna barriärerna verkade samarbetet med externa intressenter vara ett problem.

– Brist på resurser och kompetens när det gäller nyanlända med psykiska ohälsa beskrevs som en utmaning, både inom organisationen och sjukvården. För att tackla komplexiteten i de nyanländas hälsorelaterade tillstånd på grund av deras existentiella sårbarhet måste behovet av resurser och kompetensutveckling synliggöras, samt samverkan mellan intressenter förbättras. Våra resultat tyder på att ett mer holistiskt synsätt när det gäller integrationsprocesser skulle underlätta nyanländas väg till en meningsfull vardag, fortsätter Marja Schuster.

– Ett stort hinder för integration i inkluderande samhällen är det strukturella problemet med segregation. Att ta itu med olika aspekter av detta är en enorm utmaning som vi måste ta oss an på alla nivåer för fredliga och hållbara samhällen, säger Marja Schuster.

Kontakt

Marja Schuster, docent, Röda Korsets Högskola, kommunikation@rkh.se

Mer information

Läs studien i sin helhet: