Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Sjuksköterskekompetens nödvändig

Behov av sjuksköterskors kompetens i bedömningen av nyanländas hälsa visar studie.
Behov av sjuksköterskors kompetens i bedömningen av nyanländas hälsa visar studie.
Publicerad: 21 mar 2022
Lästid: ca

Cirka 80 miljoner människor runt om i världen har tvingats bort från sina hem på grund av konflikter och krig, och nästan 26 miljoner av dem är flyktingar. God hälsa är en förutsättning för att individer ska fungera i vardagen och det är också avgörande för nyanländas möjligheter att starta ett nytt liv i det nya landet.

Etableringsprogram för nyanlända invandrare

I Sverige organiseras introduktionen av nyanlända genom programmet ”Etableringsprogram för nyanlända invandrare i Sverige” (EP). Det har lett till ett skifte när det gäller att hanteringen av hälsa och oro bland nyanlända.

– Skiftet innebär att ansvaret för att ta itu med problem som är relaterade till hälsa för den här målgruppen har flyttats till anställda som arbetar i etableringsprogrammet och till de som utför frivilligt arbete bland medborgerliga organisationer och i civilsamhället. Syftet med studien har varit att beskriva olika intressenters upplevelser av hur nyanländas hälsa påverkar deras möjligheter att etablera sig i samhället, förklarar Per Ekstrand, docent vid Röda Korsets Högskola och huvudansvarig för artikeln.

Skiftet mot att etableringen i samhället sker med stöd av medborgerliga organisationer är intressant för olika typer av forskning, inte minst inom omvårdnad där det är intressant att förstå hur det ett socialt deltagande är grundläggande när det gäller hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända.

Erbjuda lämplig förebyggande sjukvård

– Bland gruppen nyanlända finns det finns många okända stressfaktorer som måste förstås för att erbjuda lämplig förebyggande sjukvård och för att kunna fortsätta arbeta med evidensbaserade utvärderingar och interventioner bland gruppen. Därför är det viktigt att utbildad sjukvårdspersonal är delaktig och möter gruppen nyanlända, förklarar Per Ekstrand.

Utifrån studiens resultat lyfts tre områden fram som rör nyanländas hälsa och välbefinnande:

  • Psykiska problem, funktionsnedsättningar och plågande oro för frånvarande familjemedlemmar
  • En prekär livssituation relaterad till bostad, utbildning och inkomst
  • Brister i att svara på hälsoutmaningar i organisationer och i samhället

– Studien visar att de intressenter som möter nyanlända kommer i kontakt med olika hälsoproblem som de saknar kompetens för att hantera. Vi menar därför att det är viktigt att antalet sjuksköterskor i organisationer som arbetar med nyanlända ökar eftersom sjuksköterskors kompetens är nödvändig för att fånga deras behov.

Mer information

Det går även att läsa lite om projektet här:

Kontakt