Forskningsmiljöer

Vår forskning möter framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på kunskap som främjar social inkludering och jämlikhet i hälsa. Forskningen leder till ny nödvändig kunskap, utveckling och nyttiggörande inom yrkes- och utbildningsområden. Vi organiserar vår forskning i tvärdisciplinära forskningsmiljöer med våra ämnen som bas för att kreativt och fenomenorienterat tillsammans försöka lösa de forskningsfrågor vi arbetar med.

Forskningsmiljöer

Våra forskningsmiljöer innefattar en mångfald av metod- och ämneskompetenser från omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap samt teknisk vårdvetenskap. Den största delen av forskningen sker i samverkan med idéburen, humanitär, offentlig sektor, näringsliv samt andra forskningsaktörer nationellt och internationellt. Samtliga forskare vid högskolan förutsetts verka inom någon av dessa tre forskningsmiljöer.

 

Hälsa och teknisk utveckling

Hälsa i globala transitioner

Hälsofrämjande interventioner och resiliens