Yttrande från UKÄ

Yttrande från UKÄ om granskningen av specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård.
Yttrande från UKÄ om granskningen av specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård.
Publicerad: 24 mar 2023
Lästid: ca

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har som uppdrag att granska kvaliteten i högre utbildning och att granska lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt hur effektivt lärosätena utnyttjar sina resurser.

Under 2022 har UKÄ utvärderat 40 specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktningarna ambulanssjukvård, distriktssköterska och psykiatrisk vård. Totalt får 27 utbildningar omdömet hög kvalitet, medan 13 utbildningar får sitt examenstillstånd ifrågasatt.

Röda Korsets Högskola har fått ifrågasatt kvalitet i granskningen av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. UKÄ:s bedömargrupp har gjort en bedömning av utbildningarnas kvalitet utifrån nedanstående bedömningsområden där resultatet för Röda Korsets Högskola redovisas.

  • Förutsättningar – tillfredsställande
  • Utformning, genomförande och resultat – inte tillfredsställande
  • Studentperspektiv – tillfredsställande
  • Arbetsliv och samverkan – tillfredsställande

– Nu kommer synpunkterna i yttrandet, som är till hjälp för att ytterligare öka programmets kvalitet, att omhändertas på ett strukturerat sätt inför att högskolan ska skicka in åtgärdsplanen för detta om ett år, säger Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets Högskola. Arbetet har påbörjats och vissa förändringar har redan genomförts.

UKÄ utövar även juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor och granskar att lärosäten följer lagar och regler. I högskolans verksamhetsberättelse 2022 finns närmare information om de granskningar som högskolan har deltagit i under året.

Mer information