Undersökning med tidigare studenter

Högskolan genomför nu en undersökning med tidigare studenter/alumner från Röda Korsets Högskola – svara senast 1 mars.
Högskolan genomför nu en undersökning med tidigare studenter/alumner från Röda Korsets Högskola – svara senast 1 mars.
Publicerad: 01 feb 2022
Lästid: ca

Är du tidigare student, alumn, från Röda Korsets Högskola och har examen som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska? Då är vi tacksamma om du vill besvara vår alumnundersökning online som tar ca 5 minuter att besvara.

Besvara undersökningen

Sista datum att besvara undersökningen är 1 mars 2022.

Röda Korsets Högskola utför en alumnundersökning för att tillvarata tidigare studenters erfarenheter och kunskaper gällande utbildningens relevans och kvalitet, erhållen kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden. Undersökningen inhämtar också förslag på utvecklingsområden för lärosätet och dess alumnverksamhet.

Värdefull kunskap och ömsesidigt utbyte

– Alumnundersökningen ligger till grund för lärosätets fortsatta utveckling och kvalitetssäkring av utbildningarna och ger oss värdefull kunskap. En stärkt samverkan och ett ömsesidigt utbyte mellan alumn och lärosäte leder till ett mervärde för lärosätet, alumner och nuvarande studenter, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Ta chansen att vara med och dela dina erfarenheter och tankar!

Mer information

Här finns mer information för våra alumner: www.rkh.se/alumn

Kontakt

Jenny Cadstedt
Internationell strateg

+46 (0)8 587 516 72, ic@rkh.se

Jenny Cadstedt