Tvåa i landet i studentundersökning om bästa VFU

Röda Korsets Högskola är tvåa i Vårdförbundet Students årliga enkätundersökning om studenternas upplevelse av verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Röda Korsets Högskola är tvåa i Vårdförbundet Students årliga enkätundersökning om studenternas upplevelse av verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Publicerad: 02 jun 2023
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola är tvåa i Vårdförbundet Students årliga enkätundersökning om studenternas upplevelse av verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

I en ny enkätstudie under våren 2023 svarade nästan 1000 medlemmar i Vårdförbundet Student, som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska vad de anser om sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Högskolan Kristianstad hamnar på första plats och Röda Korsets Högskola på andra plats följt av Högskolan i Halmstad bland de lärosäten i landet som erbjuder sjuksköterskeutbildning och VFU.

Teori och praktik möts på klinik

– VFU har en särställning i utbildningen till sjuksköterska och en tredjedel av sjuksköterskeprogrammet består av VFU. Även inom vissa specialistsjuksköterskeprogram är VFU en viktig del där teori och praktik möts på klinik. Våra studenter är alltid vårt största fokus och att höra att de har en god upplevelse av sin VFU gör oss alla som arbetar med att ge våra studenter praktiska erfarenheter så stolta och glada, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

För åttonde året i rad genomför Vårdförbundet Student en VFU-undersökning bland studentmedlemmarna. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät under mars-april 2023.

Ett bra mottagande av en kompetent handledare

– Ett bra mottagande av en kompetent handledare är centralt i den verksamhetsförlagda utbildningen för att våra studenter ska få en värdefull tid med kunskapsinhämtning och klinisk k erfarenhet av sjuksköterskeyrket under sin utbildning. Att se att våra studenter är nöjda med sin VFU-placering är ett fantastiskt kvitto på vårt goda samarbete med Region Stockholm och alla kliniska adjunkter som är handledare och tar emot våra studenter, säger Birgitta Bisholt, prefekt vid Röda Korsets Högskola.

Webbenkäten har skickats till samtliga medlemmar i Vårdförbundet Student från andra till sjätte terminen på utbildningarna sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Kravet har också varit att medlemmen har en registrerad e-postadress och medger utskick. Undersökningen är alltså inte en totalundersökning sett till samtliga studenter på de aktuella utbildningarna utan utgör en totalundersökning bland de studerande som är medlemmar i Vårdförbundet Student. 975 studenter har svarat, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 18 procent.

Mer information