SUHF:s årskonferens på Röda Korsets Högskola

Sveriges universitets- och högskoleförbunds årskonferens och förbundsförsamling äger rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober.
Sveriges universitets- och högskoleförbunds årskonferens och förbundsförsamling äger rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober.
Publicerad: 02 okt 2022
Lästid: ca

I år äger Sveriges universitets- och högskoleförbunds årskonferens och förbundsförsamling rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har sammanlagt 38 medlemmar och tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Universitet och högskolor är medlemmar i SUHF på frivillig grund. De universitet och högskolor som har rätt att utfärda examen enligt högskolelagstiftningen kan upptas som medlemmar.

Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem.

Breddad rekrytering och breddat deltagande i fokus

Årskonferensen den 18 oktober har breddad rekrytering och breddat deltagande i fokus och vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade.

Alla lärosätens verksamhet med breddad rekrytering har nyligen utvärderats av UKÄ och nu är siktet inställt på framtiden. Konferensen ”Breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning – möjligt eller omöjligt uppdrag?” samlar representanter och experter från myndigheter och lärosäten för att diskutera vad som krävs för att lärosätena ska fortsätta utveckla sitt uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen av studenter. Syftet med detta är att motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Dagen efter håller SUHF:s förbundsförsamling sitt möte på högskolan. Förbundsförsamlingen är SUHF:s högsta beslutande organ och lärosätena företräds av rektor och förvaltningschef eller motsvarande.

Mer information och program