SUHF-konferens och förbundssamling

SUHF-konferens och förbundssamling samlade rektorer och förvaltningschefer från hela landet. Breddad rekrytering och breddat deltagande var temat på SUHF:s årskonferens som ägde rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober.
SUHF-konferens och förbundssamling samlade rektorer och förvaltningschefer från hela landet. Breddad rekrytering och breddat deltagande var temat på SUHF:s årskonferens som ägde rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober.
Publicerad: 21 okt 2022
Lästid: ca

Breddad rerkytering och breddat deltagande i fokus

Breddad rekrytering och breddat deltagande var temat på SUHF:s årskonferens som ägde rum på Röda Korsets Högskola 18–19 oktober. Konferensen och den efterföljande förbundsförsamlingen samlade rektorer och förvaltningschefer från hela landet. Vid konferensen medverkade även representanter från UHR, UKÄ; Sveriges samlade studentkårer, Statistiska Centralbyrån och Röda Korsets Högskola.

Konferensen inleddes med att högskolans sjuksköterskestudenter Marlene och Mojje intervjuades av rektor Susanne Georgsson.

Mer information

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.