Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Studentundersökning visar på stolta studenter och utvecklingsområden

Stolthet, den globala profilen, det goda ryktet och engagerade och kunniga lärare är några av de områden som högskolans studenter lyfte i den senaste Studentbarometern.
Stolthet, den globala profilen, det goda ryktet och engagerade och kunniga lärare är några av de områden som högskolans studenter lyfte i den senaste Studentbarometern.
Publicerad: 20 jan 2021
Lästid: ca

Lärosätet arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina utbildningar och arbetsmiljö. Syftet med studentundersökningen, den s k studentbarometern, är att ge underlag till högskolans utvecklingsarbete för att på så sätt ge högskolans studenter ännu bättre förutsättningar att lyckas med sina studier och trivas. Studenterna bjöds därför in under tre veckor i november för att i en digital studentbarometer berätta om hur de upplever sin studiemiljö, utbildningen, stress och arbetsbelastning samt stödet vid högskolan.

Studenter bjöds in att svara på enkäten

Totalt bjöds 759 studenter in att svara. Av dessa svarade 231 studenter vilket motsvarar 30 procent. Av de som svarat studerar 89 procent på sjuksköterskeprogrammet och 11 procent studerar på något av högskolans tre specialistsjuksköterskeprogram.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Det finns en tydlig stolthet över att studera vid Röda Korsets Högskola. Hela 83 procent är stolta över att studera vid Röda Korsets Högskola och på sitt program
  • Av alla studenter som har svarat på undersökningen är många nöjda så kallade ambassadörer. De som är uttalat positiva (45 procent) talar gott om Röda Korsets Högskola till vänner och bekanta och skulle rekommendera studier vid Röda Korsets Högskola
  • När studenterna i fritext fått ange vad som är det bästa med Röda Korsets Högskola nämns den globala profilen, det goda ryktet, engagerade och kunniga lärare, mångfalden, utbildningen och möjligheter att studera utomlands  
  • Utvecklingsområden som framkommer är önskan om tid till eftertanke och reflektion, behov av mer stöd och återkoppling från lärare, tillgång till fler tysta rum och fler grupprum. Det finns även studenter som har upplevt diskriminering i kontakt med andra studenter och under verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undersökningen identifierar utvecklingsområden

– Resultaten är överlag glädjande och vi ser en klar förbättring sedan den senaste undersökningen som genomfördes för tre år sedan. Undersökningen är viktig för att identifiera de utvecklingsområden som finns för att systematisk kunna arbeta vidare med dessa. Att några fortfarande upplever diskriminering ser vi allvarligt på. Speciellt fokus kommer att läggas på att arbeta ännu mer aktivt för att ingen här på högskolan någonsin ska känna sig diskriminerad och att tydliggöra vart man ska vända sig om det ändå sker, säger rektor Susanne Georgsson.

– Resultaten från undersökningen kommer att analyseras vidare och inkluderas i högskolans kvalitetsarbete under 2021 och högskolans fortsatta utvecklingsarbete, säger Per Ekstrand, kvalitets- och samverkansstrateg vid Röda Korsets Högskola och ansvarig för undersökningens genomförande.

Undersökningen genomfördes digitalt av företaget Quicksearch.

Presentation av Studentbarometern

Studenter är välkomna att anmäla sig till en presentation och frågestund med företaget Quicksearch som har genomfört enkätundersökningen 26/1 kl 15.00-16.00 på Zoom. Anmälan görs genom e-post till kommunikation@rkh.se. Länk till Zoommötet finns på anslagstavlan i Canvas.

Mer information

För frågor om undersökningen kontakta Per Ekstrand, kvalitets- och samverkansstrateg vid Röda Korsets Högskola, e-post: per.ekstrand@rkh.se.